Mogu li se sredstva iz fondova EU ulagati u privatnu imovinu i imovinu pod hipotekom?

Odgovor bi bio da se načelno sredstva iz fondova EU mogu ulagati u privatnu imovinu fizičkih osoba i imovinu pod hipotekom. No, to ovisi o uvjetima natječaja/javnog poziva/instrumenta financiranja iz fondova EU.

Ulaganje u privatnu imovinu fizičke osobe je moguće ukoliko je ona prema važećim zakonskim propisima dana u dugoročni najam gospodarskom subjektu koji prijavljuje i provodi projekt te temeljem tog ugovora ima pravo ulaganja u tu imovinu. Ugovor o najmu ne može biti sklopljen na kraći vremenski rok od roka u kojem je potrebno dokazivati održivost rezultata projekta, najčešće od 3 do 5 godina nakon završetka projekta.

Ulaganje u imovinu pod hipotekom moguće je ukoliko u natječaju/javnom pozivu u uvjetima prihvatljivosti nije definirano da u takvu imovinu nije dozvoljeno ulaganje. U nekim natječajima/javnim pozivima ulaganja u imovinu pod hipotekom nisu bila dozvoljena, dok kod drugih takvih restrikcija nije bilo.