Moram li vratiti poticaj za samozapošljavanje ako se nakon otvaranja paušalnog obrta zaposlim kod drugog poslodavca?

Moram li vratiti poticaj za samozapošljavanje ako se nakon otvaranja paušalnog obrta zaposlim kod drugog poslodavca? Obrt bi ostao otvoren i nastavio raditi, ali bi osim u svom obrtu, radio i kod poslodavca.

 

Za sve potpore za samozapošljavanje dodijeljene u 2021. godini, u Ugovoru o dodjeli potpore stoji da se korisnik potpore obvezao biti u statusu osiguranika u sustavu mirovinskog osiguranja u punom radnom vremenu u poslovnom subjektu kojem je dodijeljena potpora iz Ugovora.

Prema tome, bili bi u obvezi vratiti poticaj za samozapošljavanje.

Također, u tekstu Mjere HZZ-a, u dijelu Obveze korisnika navedeno je sljedeće:

  • U slučaju zatvaranja poslovnog subjekta i odjave iz radnog odnosa prije isteka 24-mjesečnog razdoblja ili prijave na nepuno radno vrijeme, korisnik vraća isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu na sljedeći način:
    • ukoliko je kršenje navedenih obveza nastalo u prvom 12-mjesečnom razdoblju, vraća ukupno isplaćeni iznos potpore
    • ukoliko je kršenje navedenih obveza nastalo u drugom 12-mjesečnom razdoblju, vraća ukupni iznos varijabilnog dijela potpore i 50% fiksnog iznosa isplaćene potpore