Na koje natječaje se mogu javiti?

Natječaji koji se raspisuju na temelju Operativnih programa, a koje je odobrila Europska Unija su široki te obuhvaćaju razvoj infrastrukture, povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, istraživanje i razvoj, poticanje zapošljavanja, jačanje socijalne skrbi, ulaganje u obrazovanje, poticanje energetske učinkovitosti, razvoj novih kurikuluma, mobilnost mladih, unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje i drugo. Prema tome, vaša djelatnost određuje na koji natječaj se možete javiti a na koji ne. Mala i srednja trgovačka društva mogu se prijaviti na natječaje raspisane u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj, poljoprivrednici se mogu javiti na natječaje raspisane u okviru Programa ruralnog razvoja; udruge, ustanove koje pružaju socijalne usluge, obrazovne institucije se mogu javiti na natječaje raspisane u okviru Europskog socijalnog fonda, i slično.

Važno je pratiti natječaje koji se raspisuju tokom godine, a to je najjednostavnije pratiti na Internet stranici   https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCMS/?op=kk&status=Otvoren ili https://strukturnifondovi.hr/. Također, na stranci https://strukturnifondovi.hr/indikativni-godisnji-plan-objave-natjecaja/ objavljuje se i plan natječaja za svaku godinu te prema tome možete okvirno planirati svoje aktivnosti vezane uz prijavu na određeni natječaj.