Nacionalni plan razvoja akvakulture u e-savjetovanju

U e-savjetovanje objavljen je Nacionalni plan razvoja akvakulture u Hrvatskoj. Za sve zainteresirane koji žele pogledati ili dati komentar, plan je dostupan još kratko vrijeme. Detaljnije o planu pročitajte u nastavku.

Nacionalni plan razvoja akvakulture (NPRA) za razdoblje od 2022. do 2027. godine je srednjoročni akt strateškog planiranja koji je značajan u pogledu planiranja razvoja i pozicioniranja djelatnosti akvakulture u Republici Hrvatskoj, ali i zbog daljnjeg održivog razvoja EU akvakulture.

U planu su naglašena četiri posebna cilja:

  • povećanje proizvodnosti i otpornosti proizvodnje u akvakulturi na klimatske promjene
  • jačanje konkurentnosti sektora akvakulture
  • jačanjem sektora akvakulture doprinijeti obnovi gospodarstva te unaprjeđenju uvjeta života u ruralnim i obalnim područjima
  • poticanje inovacija u sektoru akvakulture.

Svaki od utvrđenih posebnih ciljeva temelji se na nizu ključnih potreba i prilika za rast koji ukazuju na potrebne promjene radi ostvarenja vizije razvoja hrvatske akvakulture.

U prvom trogodišnjem razdoblju provedbe NPRA planirana su sredstva u Državnom proračunu na razdjelu MP kako je prikazano u sljedećoj tablici. 

NPRA izrađuje se usporedno s procesom programiranja nove financijske perspektive Europske unije 2021. - 2027. pa u trenutku izrade akta pa još nisu definirani svi mehanizmi provedbe i alokacije za sektor ribarstva i akvakulture. Alokacija, izvori financiranja i planirana sredstva, detaljnije će biti prikazani u provedbenim programima nadležnih tijela, tj. u dva akcijska plana. Okvirni trošak provedbe po posebnim ciljevima dan je u tabličnom prikazu.

Elektronsko savjetovanje s javnošću traje do 6. kolovoza 2022. godine.

 

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede

Photo: Pixabay