Novi natječaji iz Programa ruralnog razvoja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je krajem 2022. godine 2 natječaja u sklopu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«, te su na e-savjetovanju objavljena 2 nacrta natječaja u sklopu Mjere 22.

Podmjera 4.2.

Radi se o Natječaju za provedbu tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« i Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.2 »Korištenje obnovljivih izvora energije«.

Tip operacije 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« 

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predmet ulaganja u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju
 • fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju je  26.544.561,68 EUR.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

 • do 2.000.000 EUR
 • do 200.000 EUR za korisnike početnike, korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR

Intenzitet javne potpore iznosi do 50% iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost.

Tip operacije 4.2.2. »Korištenje obnovljivih izvora energije«

Prihvatljivi korisnici su:

 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima
 • fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi  9.290.596,59 EUR.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

 • do 1.000.000 EUR
 • do 200.000 EUR za korisnike početnike, korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR

Intenzitet javne potpore iznosi do 50% iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu za oba natječaja je od 6. veljače 2023. godine od 12:00 sati do 4. svibnja 2023. godine do 12:00 sati.

Mjera 22

Do 19. siječnja putem portala e-Savjetovanja možete se uključiti u javno savjetovanje za dva nacrta natječaja iz Mjere 22 – mjera pomoći poljoprivrednicima u svrhu ublažavanja učinaka ruske invazije na Ukrajinu.

Mjera 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ – „POLJOPRIVREDNICI“

 • Svrha Natječaja je dodjela potpore poljoprivrednicima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu i koji ispunjavaju uvjete iz podtočke 2.1. Natječaja.
 • Ciljevi mjere su ublažavanje učinaka ruske invazije na Ukrajinu te osiguravanje likvidnosti poljoprivrednika.
 • Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva > 3.000 EUR SO, koja sudjeluju u mjeri 10 i/ili 11 Programa u 2022. godini.
 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 28.668.126,62 EUR.
 • Paušalna potpora u iznosu je od 1.000 EUR do 15.000 EUR.

Mjera 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ – „MSP-ovi“

 • Svrha Natječaja je dodjela potpore MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu i koji ispunjavaju uvjete iz podtočke 2.1. Natječaja.
 • Ciljevi mjere su ublažavanje učinaka ruske invazije na Ukrajinu te osiguravanje likvidnosti MSP-ova.
 • Prihvatljivi korisnici su ekološki prerađivači u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća registrirani za preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru ili pamuka, osim proizvoda ribarstva.
 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 3.185.347,40 EUR.
 • Paušalna potpora u iznosu je od 3.000 EUR do 25.000 EUR.

 

Više informacija možete dobiti slanjem upita našim konzultantima ili klikom na sljedeće linkove:

Tip operacije 4.2.1.

Tip operacije 4.2.2.

Mjera 22 – Poljoprivrednici

Mjera 22 – MSP-ovi

 

Photo: Pixabay