Objavljen Poziv „Inovacije u S3 područjima“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta nakon više odgoda objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Inovacije u S3 područjima“, referentne oznake KK.03.2.2.06.

Svrha, odnosno cilj Poziva je podržati ulaganje MSP-ova koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja.

S3 područja su područja definirana Strategijom pametne specijalizacije RH (S3). U okviru S3, RH je definirala pet prioritetnih tematskih područja: Zdravlje i kvaliteta života, Energija i održivi okoliš, Promet i mobilnost, Sigurnost te Hrana i Bio-ekonomija. Tematska prioritetna područja nisu niti sektori niti tehnologije već područja primjene rezultata istraživanja, razvoja i inovacija i razvoj novih proizvoda i usluga.

Projektni prijedlozi u okviru ovog Poziva sukladno S3 moraju biti u okviru jednog ili više tematskih prioritetnih područja (primarnog i sekundarnog S3 područje).

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 634.000.000,00 HRK, najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku je 20.000.000,00 HRK  po projektnom prijedlogu, a najniži iznos je 750.000,00 HRK po projektnom prijedlogu.

Intenziteti potpora:

 1. Regionalne potpore za ulaganje - za početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu
 • 45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća
 • 35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća
 1. Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja - do 50% prihvatljivih troškova
 2. Potpore male vrijednosti – do 10% ukupne vrijednosti projekta, a max 750.000,00 HRK
 • do 75% prihvatljivih troškova

Ukupni najviši iznos državne potpore i potpore male vrijednosti A) + B) + C) ne može prijeći prag od 20.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe, mikro, mali ili srednji poduzetnici sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća, a koji u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nisu u niti jednoj situaciji isključenja definirane Uputama za prijavitelje.

Prihvatljive aktivnosti projekta moraju biti usmjerene na komercijalizaciju inovativnog proizvoda/usluge koji je novi za tržište, prvenstveno kroz aktivnosti koje se odnose na inovacije procesa i organizacije poslovanja. Preduvjet za početak procesa komercijalizacije na ovom Pozivu je postojanje dovršenog prototipa proizvoda/usluge testiranog u stvarnom okruženju.

Prema tome, prihvatljive aktivnosti su:

 1. Inovacija organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda/usluga
 2. Inovacija procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda/usluga
 3. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2.
 4. Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta

U skladu s prihvatljivim aktivnostima, definirani su i prihvatljivi troškovi:

 1. Regionalne potpore za ulaganje
  1. Ulaganja u materijalnu imovinu (novi strojevi, oprema, alati te povezani troškovi aktiviranja, transporta, troškovi montaže, nabava mjernih uređaja, informatičko-komunikacijska i audio/video rješenja – hardver)
  2. Ulaganja u nematerijalnu imovinu (patenti, autorska prava, druge vrste intelektualnog vlasništva, informatičko-komunikacijska i audio/video rješenja - softver)
 2. Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja
  1. Troškovi plaća osoblja koji će raditi na provedbi projekta
  2. Neizravni troškovi (fiksna stopa, 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja)
  3. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme
  4. Troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama.
  5. Troškovi znanja i patenata
 3. Potpore male vrijednosti (Program de minimis)
  1. Troškovi obaveznog informiranja i vidljivosti (do 15.000,00 HRK)
  2. Troškovi pripreme dokumentacije za prijavu (do 40.000,00 HRK)
  3. Troškovi upravljanja projektom
  4. Troškovi revizije projekta
  5. Troškovi vezani za stavljanje u funkciju materijalne imovine
  6. Troškovi pomoćnih usluga za inovacije (osiguravanje uredskog prostora, banka podataka, knjižnica, istraživanja tržišta, laboratorija, označavanje kvalitete, ispitivanje i certificiranje)
  7. Troškovi usluga (istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, promociju proizvoda/usluga, itd.)

U prihvatljive kategorije troškova za sve vrste potpora spada i PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s rokom dostave projektnih prijedloga od 15. srpnja 2019. godine u 11:00:00 sati do 15. studenog 2019. godine u 11:00:00 sati.

 

Za više informacija o Pozivu i načinu prijave, te za usluge izrade projektne prijave na navedeni Poziv, obratite se na [email protected].