Objavljena 2 natječaja za podmjeru 4.2.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva natječaja za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020..

Također, 2 Nacrta natječaja iz mjere 6 (tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima, i tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima) se nalaze u e-savjetovanju.

1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 300.000.000,00 HRK od čega:

• 162.000.000,00 HRK za mikro, mala i srednja poduzeća

• 18.000.000,00 HRK za korisnike početnike u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća

• 108.000.000,00 HRK za velika poduzeća

• 12.000.000,00 HRK za korisnike početnike u rangu velikih poduzeća

Prihvatljivi korisnici su:

a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala, srednja i velika poduzeća) u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike ili

b) fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala, srednja i velika poduzeća), ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla ili

c) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla ili

d) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (mikro, mala, srednja i velika poduzeća) koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda).

Visina javne potpore po projektu:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

  • do 3.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka; do 2.000.000 EUR za ostale sektore; do 200.000 EUR za korisnike početnike – mikro, mali i srednji korisnici
  • do 5.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka; do 3.000.000 EUR za ostale sektore; do 200.000 EUR za korisnike početnike – veliki korisnici

Početnik je korisnik koji u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju ima registriran objekt za djelatnost prerade koja je predmet ulaganja u sklopu ovoga Natječaja u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla kraće od dvije godine ili nema registriran objekt.

Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Zahtjevi za potporu za navedeni natječaj mogu se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 16. ožujka 2020. godine od 12:00 sati do 18. svibnja 2020. godine do 12:00 sati.

2. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.2. „Korištenje obnovljivih izvora energije“

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 70.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi korisnici su:

a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala, srednja i velika poduzeća) u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike ili

b) fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala, srednja i velika poduzeća), ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR, a najviša 1.000.000 EUR, osim za korisnike početnike kod kojih najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 200.000 EUR.

Početnik je korisnik koji u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju ima registriran objekt u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla kraće od dvije godine ili nema registriran objekt.

Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Zahtjevi za potporu za navedeni natječaj mogu se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 16. ožujka 2020. godine od 12:00 sati do 30. lipnja 2020. godine do 12:00 sati.

 

Također, putem portala e-savjetovanje za javnu raspravu dostupni su Nacrti natječaja za provedbu tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”, te za provedbu tipa operacije 6.4.1. ”Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Ministarstvo poljoprivrede poziva sve zainteresirane na aktivno sudjelovanje u savjetovanju davanjem konstruktivnih komentara i prijedloga na tekst natječaja, najkasnije do 28. veljače 2020. godine za tip operacije 6.2.1., odnosno do 24. veljače 2020. godine za tip operacije 6.4.1.

Indikativni mjesec objave ovih natječaja je ožujak 2020. godine.

 

Za više informacija o aktualnim natječajima i natječajima u najavi, obratite nam se s povjerenjem na [email protected] ili  na [email protected].