Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta

Objavljen je javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“. Namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (obrti, trgovačka društva i zadruge) sa statusom tradicijskog odnosno umjetničkog obrta.

Ciljevi Programa su:

 • očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta
 • jačanje konkurentnosti tradicijskih i umjetničkih obrta
 • povećanje prepoznatljivosti tradicijskih i umjetničkih proizvoda

Potporu dodjeljuje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Najniži iznos potpore koji korisnik može dobiti iznosi 20.000,00 kn, a najviši 50.000,00 kn. Sredstava se isplaćuju korisniku jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.

Bespovratna sredstva mogu se koristiti za:

 • nabavu strojeva, postrojenja i opreme
 • nabavu alata i inventara
 • prilagodbu, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora
 • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
 • upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva
 • nabavu usluga u svrhu razvoja proizvoda
 • marketinške aktivnosti
 • edukaciju i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi nabave strojeva, postrojenja i opreme isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti
 • troškovi nabave alata i inventara isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti
 • troškovi radova vezanih uz poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora za obavljanje poslovne djelatnosti (adaptacija prostora)
 • troškovi vezani uz opremanje interijera poslovnog prostora (nabava inventara)
 • troškovi pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvod te Znaka tradicijskog odnosno umjetničkog obrta
 • troškovi vezani uz upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva
 • troškovi usluga vezanih uz razvoj proizvoda (atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda
 • troškovi provedbe marketinških aktivnosti (zakup, opremanje izložbenog prostora u svrhu izlaganja na domaćim i inozemnim sajmovima, stvaranje tržišne marke, oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn) i izrada web stranice)
 • troškovi edukacije/stručnog osposobljavanja vlasnika i zaposlenika.

Prijave se zaprimaju od 27.09. do 9.10.2021.

 

Ako imate kakvih pitanja u vezi natječaja, slobodno kontaktirajte naše stručnjake

 

Photo: Pixabay