Omogućeno korištenje 9 milijardi eura iz VFO

Povjerenica EK za koheziju i reforme Elisa Ferreira i ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a Nataša Tramišak potpisale su Sporazum o partnerstvu između Europske komisije i Republike Hrvatske, koji Hrvatskoj omogućuje korištenje bespovratnih devet milijardi eura iz fondova EU-a do 2027. godine.

Hrvatska će u okviru sporazuma o partnerstvu s Komisijom primiti ukupno 9 milijardi eura sredstava kohezijske politike za razdoblje od 2021. do 2027. godine, radi promicanja gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije svojih regija i zelene i digitalne tranzicije.

Očekuje se da će ta ulaganja pomoći u smanjenju regionalnih gospodarskih razlika i poboljšanju vještina, osposobljavanja i mogućnosti zapošljavanja. Sredstvima EU-a poticat će se i razvoj konkurentnog i inovativnog hrvatskog gospodarstva, usmjerenog na izvoz.

Prvi pozivi u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2021. do 2027. očekuju se do kraja ove, a prijave će krenuti početkom 2023. godine. Prijave na natječaje će krenuti s početkom iduće godine i zbog prilagodbe ulasku Hrvatske u eurozonu. Sredstva iz nove omotnice moći će se koristiti do 2030. godine.

Povlačenje kohezijskih sredstava temelji se na četiri programa - program Konkurentnost i kohezija (PKK), vrijedan 5,2 milijarde eura te Integrirani teritorijalni program (ITP), "težak" 1,57 milijardi eura.

Tu je još i program Učinkoviti ljudski potencijali, za korištenje Europskog socijalnog fonda, vrijedan gotovo dvije milijarde eura, te program za ribarstvo i akvakulturu, koji je vrijedan 244 milijuna eura.

Program Konkurentnost i kohezija ima šest prioriteta:

  • jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije vrijedan 1,2 milijarde eura
  • jačanje digitalne povezivosti vrijedan 51,8 milijuna eura
  • energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije, prilagodba na klimatske promjene vrijedan 2,1 milijardu eura
  • razvoj održive intermodalne urbane mobilnosti, kao dio prijelaza na niskougljično gospodarstvo vrijedan 213,4 milijuna eura
  • razvoj održive, pametne i sigurne mobilnosti vrijedan 1,01 milijardu eura
  • ulaganja u jačanje zdravstvenog sustava, promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja vrijedan 648,4 milijuna eura

Integrirani teritorijalni program (ITP) ima 4 prioriteta

  • industrijska tranzicija hrvatskih regija (inovacijski klasteri, strateška partnerstva za inovacije, rast i razvoj start-upova) vrijednosti 554,8 milijuna eura
  • jačanje zelenog, čistog, pametnog, i održivog gradskog prometa u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja u gradovima", vrijednosti 146,6 milijuna eura
  • razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog razvoja i rasta vrijedan 683,8 milijuna eura
  • ITU mehanizam vrijedan 681,3 milijuna eura

 

Izvor: Vlada RH (vlada.gov.hr)

Photo: Pixabay