Pokrenuli smo obrt za poljoprivrednu proizvodnju, postoji li mogućnost kakve pomoći za daljnji razvoj?

Pokrenuli smo obrt za poljoprivrednu proizvodnju, uzeli zemlju u najam gdje ćemo saditi povrće. Zanima nas postoji li mogućnost pomoći oko prijava na natječaje kako bi mogli kupiti vlastitu zemlju i širiti se?

Za više informacija i pomoć kod dobivanja potpora i bespovratnih sredstava iz različitih fondova možete se obratiti konzultantima.

Bespovratna sredstva

Što se tiče mogućnosti prijave na EU natječaje, situacija je sljedeća: da bi bili prihvatljivi na EU natječaje glavna djelatnost obrta mora biti poljoprivreda, vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika te treba plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, obrt se mora baviti poljoprivredom i biti upisan u Upisnik poljoprivrednika minimalno godinu dana.

To su standardni uvjeti prihvatljivosti, dok su svakim natječajem posebno propisani i drugi uvjeti, kao npr. minimalna ekonomska veličina gospodarstva.

Kroz EU fondove moguće je ulagati u nabavu strojeva, opreme, unaprjeđenje i razvoj poslovanja. Kroz EU fondove nije moguća kupnja zemljišta.

Više informacija o otvorenim natječajima možete pronaći na stranici ruralnirazvoj.hr.

Osim EU fondova postoje i drugi izvori financiranja – potpore županije/grada/općine u kojoj je sjedište gospodarstva. Najveći broj županija/gradova/općina objavljuje natječaje za poljoprivredna gospodarstva kojima potiču njihovo poslovanje. Pratite Internet stranice vaše županije/grada/općine.

 

Zajmovi, krediti

Također, postoje i povoljni krediti i zajmovi na koje možete aplicirati. Na raspolaganju su vam mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj HAMAG-BICRO-a i krediti HBOR-a.

HAMAG BICRO zajmovi

 • Odobravaju se u iznosu do 25.000 EUR (mikro) ili 50.000 EUR (mali)
 • Ulagati se može u materijalnu i nematerijalnu imovinu te obrtna sredstva (do 30% iznosa zajma)
 • Rok otplate je do 5 godina za mikro zajam i do 10 godina za mali zajam uključujući do 1 godine počeka
 • Kamatna stopa iznosi 0,1% ili 0,25% ovisno o razvijenosti mjesta sjedišta gospodarstva
 • Kupnja zemljišta moguća je u iznosu do 10% ukupnog iznosa zajma
 • Detaljnije informacije možete pronaći ovdje

Kredit HBOR-a – poduzetništvo mladih, žena i početnika

 • Odobravaju se krediti u iznosu od 50.000 do 300.000 EUR
 • Ulagati se može u materijalnu i nematerijalnu imovinu i obrtna sredstva ( do 30% iznosa kredita)
 • Rok otplate je do 12 godina uz do 3 godine počeka (14 godina i do 5 godina počeka za ulaganje u dugogodišnje nasade)
 • Kamatna stopa iznosi 3% uz mogućnost umanjenja
 • Detaljnije informacije možete pronaći ovdje

 

Photo: Pixabay