Poticaji za cestovne prijevoznike

Iako su cestovni prijevoznici često isključeni za mogućnosti dobivanja sredstava Europske unije, postoji jedan prilika za njih i to zahvaljujući pandemiji. Da, dobro ste pročitali. Cestovni prijevoznici mogu koristiti sredstva unije preko Covid-19 zajma koji nudi HAMAG BICRO

Kome je namijenjen Covid zajam i za što točno?

Covid-19 zajam namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima koji su aktivno poslovali najmanje 3 mjeseca u 2019. godini, a koji su u 2020. godini ostvarili pad prihoda od 20% i više u odnosu na 2019. godinu. Potpora pripada u de minimis potporu što znači da ne podliježe prijavi i analizi Europske komisije.

Namjena zajma je financiranje obrtnih sredstava. Moguće je dobiti zajam u iznosu do 750.000,00 kn.

Kakvi su uvjeti zajma

Fiksna kamatna stopa iznosi 0,25%, a dopušteni rok korištenja zajma je 6 mjeseci. Rok otplate iznosi 5 godina uključujući poček koji je 12 mjeseci ako je rok otplate najmanje 2 godine. Zajam se otplaćuje u jednakim kvartalnim ratama, a prva rata dospijeva tri mjeseca od prelaska zajma u otplatu. Instrument osiguranje je zadužnica korisnika zajma.

VAŽNO!

Poduzetniku može biti odobren samo jedan COVID-19 zajam za obrtna sredstva. Financijski instrument Covid zajam vrijedi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2021. Trenutan iznos raspoloživih sredstava iznosi 46.808.231,20 HRK.

 

Ako imate kakvih pitanja u vezi Covid zajma ili javnih poziva/natječaja, slobodno potražite pomoć naših konzultanata.

 

Photo: Pixabay