Potpore - APPRRR i Agronet

Sigurno ste barem jednom čuli kako se negdje spominje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, APPRRR. Zašto je važna za potpore, ruralni razvoj i poljoprivrednike, doznajte u tekstu.

Što je APPRRR?

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju predstavlja javno tijelo nadležno za operativnu provedbu mjera izravne potpore, mjera ruralnog razvoja, mjera za pomorstvo i ribarstvo (u dijelu delegiranih funkcija) i mjera zajedničke organizacije tržišta. Također, nadležno je i za vođenje upisnika i registara te održavanje i korištenje Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS-a) preko kojeg se zaprimaju, obrađuju i kontroliraju izravna plaćanja poljoprivrednicima. Agencija u koordinaciji s Ministarstvom poljoprivrede provodi mjere Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarstvene politike. Agencija sudjeluje u sustavu upravljanja i kontrole određenih fondova:

  • Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) iz kojeg se financiraju mjere izravne potpore i mjere zajedničke organizacije tržišta
  • Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) iz kojeg se financiraju mjere ruralnog razvoja
  • Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) iz kojeg se financiraju mjere za pomorstvo i ribarstvo.

Postoji središnji ured u Zagrebu, 21 podružnica te 4 ispostave. Rad Agencije nadzire Upravno vijeće koje imenuje Vlada Hrvatske, a čiji je predsjednik ministar poljoprivrede.

Upisnici i baze podataka kojima upravlja Agencija

Agencija upravlja Upisnikom poljoprivrednika, sustavom ARKOD, bazom podataka ISAP i aplikacijom AGRONET. Upisnik poljoprivrednika ima više od 150.000 registriranih poljoprivrednika. ARKOD je sustav za digitalnu identifikaciju zemljišnih parcela (i prateći registri – vinogradski registar, registar primarnih proizvođača hrane, registar subjekata u ekološkoj proizvodnji). ISAP je centralizirana elektronska baza podataka.

AGRONET

AGRONET je elektronička aplikacija namijenjena poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim korisnicima za ostvarivanje potpore u poljoprivredi.

Kako bi se pristupilo AGRONET-u, korisnici se moraju najprije upisati u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, EKPRRiR. EKPRRiR je dokument u kojem je opisan postupak dobivanja pristupnih podataka za podnošenje Zahtjeva za potporu iz Europskog fonda za ribarstvo ili Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Upisom u EKPRRiR korisnici dobiju korisničko ime i zaporku za AGRONET. Za sve usluge kao što je ova aplikacija postoje detaljne upute koji objašnjavaju korisnicima kotrak po korak kako i što je potrebno učiniti. U sklopu Agroneta postoji Portal ponuda gdje korisnici objavljuju nabave i daju ponude za određene predmete/usluge javne nabave.

 

Aktualne natječaje za ruralni razvoj možete pronaći ovdje. Ako trebate pomoć prilikom apliciranja na natječaje, slobodno se obratite našim stručnjacima koji imaju iskustva i uspješne rezultate u suradnji s poljoprivrednicima.

 

Photo: Pixabay