Potpore malim i mladim poljoprivrednicima idu dalje

Na e-savjetovanju do kraja kolovoza nalaze se nacrti dva nova natječaja iz Programa ruralnog razvoja

 • za provedbu Podmjere 6.3., tip operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
 • za provedbu Podmjere 6.1., tip operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

 

Tip operacija 6.3.1. - Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Svrha Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području.

Prihvatljivi korisnici:

 • Samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
 • Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
 • Obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost
 • Trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost
 • Zadruga
 • Neovisno o obliku imaju ekonomsku veličinu gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR

Ukupni iznos raspoloživih sredstava iznosi 112.500.000 HRK.

Visina javne potpore koju jedan korisnik može ostvariti iznosi 15.000 EUR.

 

Tip operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

Svrha Natječaja je dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za početak poslovanja.

Prihvatljivi korisnici:

 • Mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti najkasnije kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju
 • Mladi poljoprivrednik je nositelj/odgovorna osoba u:
  • Obiteljsko poljoprivredno gospodarstva
  • Obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost
  • Trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost, isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, kod konačne isplate potpore i najmanje tri godine nakon konačne isplate potpore

Ukupni iznos raspoloživih sredstava iznosi 152. 563.412,00 HRK.

Visina potpore koju jedan korisnik može ostvariti iznosi 50.000 EUR / 20.000 EUR.

 

Sredstva javne potpore za provedbu ovih natječaja osigurana su iz Instrumenta Europske unije za oporavak radi potpore oporavku nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19.

Okvirni datumi objave natječaje još nisu poznati.

 

Za više informacija o natječajima i načinima prijave obratite se našim konzultantima.