Potpore za pravne subjekte u turizmu, za 2021. godinu

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma i sporta za pomoć pogođenim djelatnostima iz turističkog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19 kroz nadoknadu dijela ili svih plaćenih troškova poslovanja poduzetnicima kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane korona virusom (COVID-19) narušena gospodarska aktivnost.

Prihvatljivi korisnici su subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora i obrti) iz turističkog sektora, koji imaju registriranu djelatnost NKD 79.1 – Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja i koje su upisane u Središnji Registar sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu ili imaju Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije od nadležnog ureda državne uprave sukladno tada važećem Zakonu.

Prihvatljivi troškovi:

 • trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade, pričuve poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost,
 • trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz  korištenje toplinske mreže,
 • trošak odvoza komunalnog otpada,
 • trošak komunalne naknade,
 • trošak direktne spomeničke rente,
 • pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe (ZAMP),
 • trošak interneta, fiksne i mobilne telefonske linije, 
 • trošak usluge knjigovodstvenog servisa,
 • trošak održavanja informacijskog sustava,
 • trošak povrata sredstava (avansa) putnicima koji su uplatili svoja putovanja,
 • drugi prihvatljivi troškovi (turistička pristojba, članarine HGK, HOK, i sl.)

Ukupni iznos potpore ne može biti veći od 10.000 kuna po prosječnom broju zaposlenih na godišnjoj razini turističke agencije. Jednom korisniku može se odobriti samo jedna potpora.

Prijave se podnose online putem stranice Ministarstva turizma i sporta, a rok za prijavu je 29.10.2021. do 15:00 sati. 

 

Ako imate pitanja u vezi navedenog javnog poziva ili nekog drugog natječaja, slobodno kontaktirajte naše stručnjake.

 

Photo: Pixabay