Poziv vrijedan 10.000.000,00 kn

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2022. godinu.

Predmet Programa je dodjela bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Korisnici bespovratnih sredstava mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), koji su u većinskom privatnom vlasništvu  osoba koje su pripadnici nacionalne manjine (više od 50%) ili zapošljavaju osobe koje su pripadnici nacionalne manjine, osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007, iz Područja A–Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo…
Ciljevi Programa su:

  • rast i razvoj poduzetništva
  • tehnološko unapređenje i jačanje konkurentnosti
  • uravnotežen regionalni razvoj.

Ukupna vrijednost Programa je 10.000.000,00 kuna. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna, a najviši iznos potpore je 100.000,00 kuna.
 
Prijave se zaprimaju od 25. srpnja. do 25. kolovoza 2022. godine.

 

Photo: Pixabay