Prijave na vaučere ZATVORENE - saznajte jel bila navala

O prijavama na vaučere za digitalizaciju puno se pisalo, a kako se bližio krajnji rok za predaju prijava, tako je interes rastao.

Bilo je moguće aplicirati na 5 vrsta vaučera:

 

  • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina - VDV max iznos potpore 9.990,00 EUR
  • Vaučer za digitalni marketing – VDM max iznos potpore 9.990,00 EUR
  • Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije - VDT - max iznos potpore 9.990,00 EUR
  • Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti – VKO - max iznos potpore 14.500,00 EUR
  • Vaučer za složena digitalna rješenja - VSD max iznos potpore - 19.900,00 EUR

Prema prvim procjenama, na Vaučer za digitalni marketing stiglo je preko 800 prijava (na prethodnom roku bilo ih je cca 600), a na Vaučer za složena digitalna rješenja cca 350 prijava (u prošlom roku bilo ih je cca 150).

Kao i prošli put za Vaučer za digitalne vještine, Izradu digitalne strategije te Dijagnostiku kibernetičke otpornosti bio je bitno manji interes, pa je za očekivati da će se novac alociran u tu svrhu rasporediti na istaknuta dva koja su ostvarila puno veći interes.

Kako će se raditi rang lista?

Ranglista se radi od najniže tražene potpore pa na više.  Iz uputa "...U slučaju da dva ili više projektnih prijedloga imaju iste zatražene iznose bespovratnih sredstava, prednost će se dati projektnom prijedlogu koji je podnio nositelj koji ima sjedište
registrirano na području županije nižeg stupnja razvijenosti, svrstanima na temelju Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, br. 132/17)."

 

Najzanimljivije je pitanje kao i prošli puta do kojeg iznosa potpore će prolaziti projekti? Ovdje je naša projekcija

VDM - cca do 5.000 EUR

VSD - cca do 10.000 EUR

VDT - svi prihvatljivi prijavitelji

VDV - svi prihvatljivi prijavitelji

VKO - svi prihvatljivi prijavitelji

Za one koji neće biti odobreni u ovom krugu, slijedi još jedna prilika, iduće godine u ožujku (prijave će se zaprimati od 1. do 23. ožujka 2024.) Više na linku.