Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“. Poziv je objavljen u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Cilj Poziva je pripremiti zalihu zrelih projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije. Za pripremu projekata, ovim Pozivom se prihvatljivim prijaviteljima stavljaju na raspolaganje bespovratna sredstva koja potječu iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a kojima mogu sufinancirati izradu projektno-tehničke dokumentacije svojih projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije.

Svrha Poziva je pružiti podršku nositeljima projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije za pripremu projektno-tehničke dokumentacije kako bi se stvorili preduvjeti za brzi početak implementacije i/ili fizičke realizacije tih projekata. Međutim, projekti pripremljeni bespovratnim sredstvima u okviru ovoga Poziva ne ostvaruju automatizmom pravo i na dodatna bespovratna sredstva za implementaciju i/ili fizičku realizaciju tih projekata.

Iznos raspoloživih sredstava je 160.000.000,00 kn:

 • 40.000.000,00 kn rezervirano je za projektne prijedloge s područja Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Varaždinske te Međimurske županije, a u cilju podrške provedbi razvojnog sporazuma za sjever Hrvatske
 • 20.000.000,00 kn rezervirano je za projektne prijedloge s područja Sisačko-moslavačke županije, a u cilju podrške provedbi Programa društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom
 • 100.000.000,00 kn odnosi se na sva ostala područja Republike Hrvatske.

U slučaju da gore navedena rezervirana sredstva ne budu u cijelosti dodijeljena za navedena rezervirana područja, ista se mogu preusmjeriti na ostala područja.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri za ovaj Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava su:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • javne ustanove čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • pravne osobe s javnim ovlastima čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Bespovratnim sredstvima sufinancira se do 90% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova za pripremu prihvatljive projektno-tehničke dokumentacije.

Iznos bespovratnih sredstava za pojedini projektni prijedlog za pripremu projektno-tehničke dokumentacije ne može biti viši od 2.500.000,00 kn. Najniži iznos bespovratnih sredstava za pojedinačni projektni prijedlog za pripremu projektno-tehničke dokumentacije je 400.000,00 kn.

Prihvatljivi su troškovi usluga za pripremu sljedeće projektno-tehničke dokumentacije:

 • usluge izrade studije izvedivosti i/ili analize troškova i koristi
 • usluge izrade (tehničkih) specifikacija, tehničkih i/ili tehnoloških rješenja
 • usluge izrade projekata za računalne mreže, uključujući snimku stanja
 • usluge izrade dijelova ili kompletne dokumentacije o nabavi neophodne za implementaciju i/ili fizičku realizaciju planiranog projekta
 • usluge izrade idejnog rješenja i/ili idejnog projekta i/ili glavnog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta opremanja
 • usluge izrade elaborata i ekvivalentnih dokumenata koji su potrebni za idejni projekt i/ili glavni projekt i/ili za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja
 • usluge revidenta za kontrolu glavnog projekta i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine
 • usluge izrade dokumenata za provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Korisnik ima pravo zatražiti isplatu pretfinanciranja. Ukupni iznos pretfinanciranja ne može biti viši od 15 % od iznosa dodijeljenih bespovratnih sredstava.

Pojedini prihvatljivi prijavitelj može podnijeti najviše dva projektna prijedloga po ovome Pozivu.

 

Ako imate kakvih pitanja u vezi javnih poziva ili natječaja, slobodno se obratite našim konzultantima

 

Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Photo: Pixabay