Program potpore pčelarima zbog gubitka medonosnog potencijala

Prošli tjedan Vlada Republike Hrvatske donijela je Pravilnik o provedbi Programa potpore pčelarima zbog gubitka medonosnog potencijala. Radi se o dodjeli potpore male vrijednosti namijenjene pčelarima zbog gubitka medonosnog potencijala kojom se sufinancira trošak šećera kupljenog za prihranu pčela u razdoblju od 01.03. do 01.09.2021.godine.

Potencijalni korisnici su pčelari koji su upisani u Jedinstveni registar domaćih životinja i imaju prijavljen i ažuriran broj košnica u Evidenciji pčelara i pčelinjaka za 2021. te su upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i koji su ostvarili pravo na potporu iz Programa i Pravilnika.

Iznos potpore po korisniku izračunava se prema broju pčelinjih zajednica (skupina pčela nastanjena na saću u košnici) u stacionarnim i/ili selećim pčelinjacima iz Evidencije pčelara i pčelinjaka za 2021. i iznosa stvarnog troška kupljenog šećera bez PDV-a, a najviše do iznosa od 20,00 kn po pčelinjoj zajednici.

Zahtjev za potporu podnosi se putem obrasca koji se može pronaći na stranicama Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Agencija za plaćanje donosi odluku o odobrenju isplate korisnicima zahtjeva koji su zadovoljili uvjete za dodjelu potpore. Također, Agencija za plaćanje upisuje prihvatljive korisnike u ZOT Registar i isplaćuje im novčana sredstva na žiro račun. Ministarstvo poljoprivrede provodi administrativnu kontrolu Zahtjeva i prateće dokumentacije. Rok za dostavu potpisanog Zahtjeva i popratne dokumentacije na adresu Ministarstva je 15.10.2021.

 

Ako imate kakvih pitanja u vezi navedene ili neke druge potpore, slobodno se obratite našim stručnjacima

 

Photo: Pixabay