Provedba EU projekata u doba krize

Mnogi poduzetnici već osjećaju utjecaj ove krize na svoje poslovanje, pa tako i na provedbu započetih projekata sufinanciranih iz EU fondova. Zbog nastale krize pojedine aktivnosti uopće nije moguće provesti, kao što je na primjer, sudjelovanje na prethodno planiranom sajmu, koji je u međuvremenu otkazan, neke aktivnosti će kasniti, na primjer nabava specijalne opreme koja dolazi iz uvoza i slično.

 

Nemogućnost provedbe određenih aktivnosti

U svakom slučaju radi se o situaciji “više sile”.  Viša sila u EU projektima je situacija kada su nastupile vanredne okolnosti na koje korisnik nije imao utjecaj, nije ih mogao predvidjeti, niti spriječiti. O situaciji više sile detaljnije govore Opći uvjeti ugovora o sufinanciranju svakog projekta te je potrebno konzultirati isti prije donošenja bilo kakvih daljnjih odluka.

Kašnjenje aktivnosti

Neke aktivnosti jednostavno morate odgoditi jer niste u mogućnosti osigurati sigurnu dobavu, izvođenje ili provedbu na primjer edukacije zbog određenih mjera. Što učiniti? Ili provedite aktivnost na drugačiji način npr. edukacija zaposlenika umjesto na lokaciji, edukacija online ili putem priručnika ili odgodite aktivnost do promjene okolnosti. O svakoj promjeni svakako obavijestite svoje nadležno posredničko tijelo.

Trajanje provedbe projekta

Iz već navedenih razloga moguće je da će doći do odgode provedbe projekta. Ako ste već sad svjesni da će neke aktivnosti trajati duže ili će početi kasnije savjetujte se s nadležnim posredničkim tijelom te prema potrebi zatražite izmjenu većeg značaja, odnosno prolongaciju trajanja provedbe projekta. Uzmite u obzir da odobrenje zahtjeva također uzima vrijeme.

Izvještavanje

Poštujte rokove za izvještavanje. Usprkos krizi, redovno izvještavanje s projekta te dostava adekvatne dokumentacije i dalje se očekuje tako da nemojte izbjegavati svoje obaveze. Posrednička tijela i dalje rade i prate provedbu projekata, nije sve stalo.

Novčani tok

Ako ste poduzetnik i provodite projekt sufinanciran iz EU fondova i u ovom trenutku na neki način, više ili manje ugroženo je Vaše poslovanje, možda ćete imati problema s novčanim tokom. Za početak dobro proučite svoje situaciju, a ako postoji rizik da će poslovanje biti ugroženo, a samim time i provedba projekta jer dio financirate sami, razmislite o uzimanju zajma za obrtna sredstva.

Zajam za obrtna sredstva pri HAMAG BICRO moguće je ostvariti u vrijednosti do 25.000 EUR-a, uz kamatne stope od 0,5-1% te odgodu plaćanja do 12 mjeseci i otplatu do 3 godine.

Ovaj zajam namijenjen je za financiranje trajnih obrtnih sredstava s ciljem omogućavanja bržeg rasta poslovanja i povećanja tržišnog udjela poduzetnika; modernizacija i proširenja već postojećeg poslovanja; financiranje tekućih obveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima; zadržavanje postojećih i povećanje broja novih radnih mjesta; financiranje obrtnih sredstva za nesmetano obavljanje proizvodnje; postizanje, održavanje i poboljšanje likvidnosti poduzetnika; povećanje konkurentnosti; podmirenje obveza prema dobavljačima; priprema izvoza; poboljšanje kvalitete usluge u turističkoj sezoni.

Troškovi koji se mogu kroz ovaj zajam financirati su priprema proizvodnje; sirovine i materijal; ostali proizvodni troškovi; troškovi zaposlenih; novo zapošljavanje; zakup poslovnog prostora; režijski troškovi; opći troškovi.

Što se tiče dokumentacije, bitno je smanjena od uobičajene procedure, većina se može predati online, a samo manji dio dokumenata u izvorniku šalju se poštom. Potrebno vrijeme za pripremu svih dokumenata i kompletiranje je svega nekoliko dana.

Tekst pripremila: Kristina Androlić, konzultant za EU fondove, vlasnica tvrtke Androlić konzalting