Ruralni razvoj, tip operacije 6.2.1. – zapošljavanje u sklopu projekta

Ako obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ima nositelja koji je zaposlen na OPG-u, da li u tom slučaju mora zaposliti još jednu, dodatnu osobu ako kroz projekt u sklopu provedbe tipa operacije 6.2.1. Pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti pokreće diversificiranu (dodatnu) poljoprivrednu djelatnost na OPG-u?

Kod pokretanja diversificirane djelatnosti treba definirati nositelja te djelatnosti. To može biti nositelj OPG-a ili član OPG-a. Prilikom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu nositelj diversificirane djelatnosti mora biti zaposlen na puno radno vrijeme na poljoprivrednom gospodarstvu koje je ostvarilo potporu u tipu operacije 6.2.1. te mora imati plaćene doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivredne djelatnosti ili dopunske (diversificirane) djelatnosti koja je predmet projekta. Prema tome, nositelj i zaposlenik OPG-a (plaća doprinose po osnovi poljoprivrede) može biti i nositelj diversificirane (dopunske) djelatnosti, te u tom slučaju nije potrebno zapošljavati novu osobu, odnosno nastavljaju se plaćati doprinosi te se to smatra očuvanjem postojećeg radnog mjesta.