Što konzultanti gledaju u godišnjem financijskom izvještaju?

Kao konzultanti za pripremu i provedbu projekata za financiranje iz nacionalnih i EU fondova po primljenom upitu od strane potencijalnog prijavitelja tražimo osnovne podatke o registraciji pravnog subjekta te podatke o poslovanju. Poduzetnici će nam na to poslati službeno financijsko izvješće za prethodnu godinu.


 

Što čitamo iz dostavljenih financijskih izvještaja?

1.  Prvo gledamo, da li su ukupni prihodi veći od rashoda tj. je li poduzeće profitabilno?  Jedan od čestih uvjeta prihvatljivosti za prijavu na neki javni poziv upravo je pozitivno poslovanje.

2. Kod prihoda gleda se i kretanje ukupnih prihoda i rashoda u protekle dvije ili proteklih 5 godina da se prepoznaju trendovi poslovanja. Važno je provjeriti da li poduzeću rastu prihodi, na istoj su razini ili stagnira odnosno prihodi padaju.

3. Sljedeći uvjet često bude minimalno 1 zaposlena osoba na puno radno vrijeme. Nekad je to 3, nekad 10…

4. Ako slučajno ukupno poslovanje nije pozitivno tad barem EBITDA treba biti pozitivna. Što je EBITDA?

5. Nakon toga gledamo kreditnu zaduženost poduzeća tj. Koliko iznose dugoročne obaveze poduzeća i koliko one opterećuju likvidnost poduzeća?

6. Kakav je neto obrtni kapital? Uz zahtjev za kredit ili zajam poduzetnik je dužan dostaviti tablicu kreditne zaduženosti te potvrde od svojih kreditora da uredno izvršava svoje obaveze tj. Otplaćuje leasing, kredit, zajam…

7. Sljedeće što se gleda je imovina poduzeća. Dugotrajna/kratkotrajna, materijalna ili nematerijalna imovina. Kojom imovinom poduzeće barata, što koristi u svom poslovanju te kolika je vrijednost toga? Imovina je sve ono što se amortizira. Od imovine jedino se zemljišta ne amortiziraju.

Što još vidimo?

  • Prosječnu plaću zaposlenika
  • Zalihe poduzeća i njihovu vrijednost
  • Nenaplaćena potraživanja
  • Pozajmice drugim osobama
  • Da li poduzeće ostvaruje prihode od poslovanja s inozemstvom
  • ...

Zašto nam je sve to važno?

Jedan od uvjeta prihvatljivosti prijavitelja za prijavu na neki od natječaja je kapacitet prijavitelja, njegova snaga  i dokazivanje kako će provesti sufinancirani projekt, ali i koju veličinu projekta prijavitelj može realizirati, a da ne naruši, ne preoptereti svoje redovno poslovanje. Što je krvna slika prijavitelja zdravija, to su veće šanse da će projektni prijedlog biti bolje ocjenjen od strane evaluatora te da će prijavitelj ostvariti traženo sufinanciranje.

 

Piše: Kristina Androlić - stručnjak za EU fondove

Photo: Pixabay