Što se može financirati kroz EU fondove?

Područja koja se mogu financirati kroz EU fondove definirana su u programskim dokumentima, tzv. Operativnim programima. Operativni programi su dokumenti u kojima se definiraju područja i prioriteti financiranja, ovisno o području koji pokrivaju. Postupci za dodjeljivanje sredstava iz EU fondova temelje se upravo na ovim dokumentima.

Operativni programi na temelju kojih se raspisuju natječaji su:

Operativni program konkurentnost i kohezija (obuhvaća Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond)

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali (Europski socijalni fond)

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo

Program ruralnog razvoja

Europska teritorijalna suradnja

Više informacija možete pronaći: strukturni fondovi; ruralni razvoj; europski fondovi