U najavi je natječaj iz mjere 72.01. Potpore za ograničenje u gospodarenju šumama (NATURA 2000, NKS). Na što se to odnosi?

Kroz novi Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023. – 2027. veći je naglasak na održivoj poljoprivredi i šumarstvu te zaštiti okoliša. Jedna od novih mjera je tako i mjera 72.01. AREA NATURA 2000 Potpore za ograničenje u gospodarenju šumama (NATURA 2000, NKS).

Radi se o mjeri koja je usmjerena na šumoposjednike i udruge šumoposjednika čije se površine nalaze u obuhvatu ekološke mreže i/ili ostalih zaštićenih područja u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i člankom 14. Zakona o šumama (NN br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20).

Intervencija obuhvaća šume i šumska zemljišta u obuhvatu područja ekološke mreže Natura 2000 i područjima obuhvaćenim ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima sukladno Nacionalnoj klasifikaciji staništa, odnosno svim područjima koja doprinose provedbi čl. 10 Uredbe 92/437 EEC.

Više o mjeri možete pronaći na sljedećem linku:

Ruralnirazvoj.hr/intervencija/72-01-area-natura

 

A područja koja se nalaze pod zaštitom na teritoriju cijele RH možete pronaći na linkovima:

Zavod za zaštitu okoliša i prirode – zaštićena područja

Interaktivna web karta zaštićenih područja RH

 

Photo: Pixabay