Varaždinska županija ulaže u razvoj turizma

Varaždinska županija s danom 01.02.2022. godine objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu za 2022. godinu.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora za sufinanciranje turističkih projekata s ciljem unapređenja i razvoja turizma u Varaždinskoj županiji. U proračunu Varaždinske županije osigurano je ukupno 1.300.000,00 kn.

Odobrena sredstva se korisniku isplaćuju nakon izvršenog projekta i dostavljenih dokaza o istom.

Sufinancirat će se maksimalno 50% ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu minimalno sufinanciranje iznosi 10.000,00 kn, a maksimalno do 40.000,00 kn (s uključenim PDV-om za one koji nisu u sustavu PDV-a, odnosno bez PDV-a za one koji su u sustavu PDV-a).

Maksimalni iznos sufinanciranja ovisi o broju primljenih prijava i ostvarenom broju bodova.

Projekti moraju biti usmjereni ostvarivanju sljedećih ciljeva:

  • Unaprjeđenje turističke kvalitete usluge i sadržaja turističkog proizvoda
  • Cjelogodišnje poslovanje turističkog objekta
  • Uvođenje točke od interesa kao dijela nove turističke ponude na poljoprivrednim gospodarstvima (kušaonice, izletišta i sl.)
  • Razvoj interaktivnih, vizualnih i umjetničkih atrakcija u turističku ponudu
  • Registracija novih smještajnih kapaciteta

Prihvatljivi korisnici su:

  • Subjekti gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge, OPG-ovi) registrirani za obavljanje turističke djelatnosti
  • Poljoprivredna gospodarstva koja nemaju registriranu dopunsku djelatnost turizma, a registraciju dokazuju do 15. studenog 2022. godine
  • Fizičke osobe registrirane za turističke djelatnosti
  • Poduzetnik početnik koji će započeti s obavljanjem djelatnosti bez obzira na način kasnije registracije, a što mora dokazati najkasnije do 15. studenog 2022. godine

Prihvatljivi troškovi su: manji građevinski i zemljani radovi (max. 30% ukupne vrijednosti projekta); ulaganje u cikloturističku ponudu i druge rekreativne sadržaje; uređenje i opremanje interijera objekta; bazeni, saune, hidromasažni bazeni i ostala oprema vezana za isto; promocija (web stranica, tisak promo materijala); restauracija i obnova autohtonog objekta i/ili namještaja; trošak izgradnje ekološkog dječjeg igrališta; troškovi ulaganja u obnovljive izvore energije (solarni paneli, dizalice topline…); trošak uvođenja centralnog grijanja i oprema vezana uz isto; trošak hortikulturnog uređenja okoliša; trošak uređenja kupaonica i sanitarnog bloka; uređenje i oprema pješačke i/ili poučne staze na vlastitom imanju.

Prihvatljivi su troškovi nastali od 01. siječnja 2022. godine.

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objave, odnosno do 15. veljače 2022. godine.

 

Za više informacija o Janom pozivu, te za pomoć kod prijave obratite se našim konzultantima.

 

Pripremio: Marko Oskoruš

Photo: Pixabay