VAŽNE strategije za EU i Hrvatsku

U tijeku su pripreme za prijave na aktualne natječaje iz EU fondova. U jednom od prijašnjih tekstova spomenuti su dokumenti koji se mogu koristiti kod pisanja projektnih prijedloga. Jedan od tih dokumenata je i strategija Hrvatska 2030. U nastavku teksta doznajte koje dvije strategije su važne za naredno razdoblje EU, pa onda i za Hrvatsku.

Mehanizam za oporavak i otpornost, Plan oporavka

Mehanizam za oporavak i otpornost trebao bi ublažiti gospodarske i socijalne posljedice pandemije koronavirusa te učiniti europska gospodarstva i društva održivijima, otpornijima i spremnijima za izazove i prilike u sklopu zelene i digitalne tranzicije. Za provedbu reformi i povezanih ulaganja državama članicama se na raspolaganje stavlja iznos od 672,5 milijardi eura (bespovratna sredstava u iznosu od 312,5 milijardi eura i 360 milijardi eura najpovoljnijih zajmova). Države članice trebale su pripremiti vlastiti plan za oporavak i otpornost kako bi iskoristile dio sredstava osiguranih Mehanizmom. Hrvatska je za svoj Plan u okviru Mehanizma osigurala financijska sredstava u iznosu od gotovo 75 milijardi kuna (9,9 milijardi eura):

 • 47,5 milijardi kuna (6,3 milijarde eura) bespovratnih sredstava
 • oko 27 milijardi kuna (3,6 milijardi eura) povoljnih zajmova.

Plan obuhvaća pet komponenti i jednu inicijativu:

 • Gospodarstvo
 • Javna uprava, pravosuđe i državna imovina
 • Obrazovanje, znanost i istraživanje
 • Tržište rada i socijalna zaštita
 • Zdravstvo
 • Inicijativa: Obnova zgrada.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine ili Hrvatska 2030. sastoji se od 4 razvojna smjera koja će pridonijeti viziji „Hrvatska je u 2030. godini konkurentna, inovativna i sigurna zemlja prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlja očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve.“ Razvojni smjerovi strategije su:

 1. Održivo gospodarstvo i društvo
 2. Jačanje otpornosti na krize
 3. Zelena i digitalna tranzicija
 4. Ravnomjeran regionalni razvoj.

Svaki razvoji smjer sadrži 2 do 4 strateška cilja koja se žele ostvariti.

Europski zeleni plan

Europski zeleni plan predstavlja strategiju za postizanje održivosti gospodarstva Europske unije. Planom se želi postići da EU postane moderno, resursno učinkovito i konkurentno gospodarstvo. U planu je da:

 • do 2050. godine nema neto emisija stakleničkih plinova
 • gospodarski rast nije ovisan o uporabi resursa
 • nijedna osoba ni regija nisu zanemarene.

Plan bi trebao doprinijeti dobrobiti i zdravlju građana i budućih generacija na više načina:

 • čišća energija i vrhunske tehnološke inovacije
 • čist zrak, čista voda, zdravo tlo i bioraznolikost
 • renovirane, energetski učinkovite zgrade
 • zdrava i povoljna hrana
 • više javnog prijevoza
 • dugotrajniji proizvodi koji se mogu popraviti, reciklirati i ponovno upotrijebiti
 • dugoročno održiva radna mjesta i osposobljavanje za vještine potrebne za tranziciju
 • globalno konkurentna i otporna industrija.

Jedna trećina ulaganja od 1,8 bilijuna eura iz plana za oporavak NextGenerationEU i EU-ov sedmogodišnji proračun bit će izvor sredstava za europski zeleni plan.

Europa spremna za digitalno doba

Riječ je o digitalnoj strategiji Europske unije za klimatski neutralnu Europu do 2050. godine. Digitalnom strategijom želi se postići da promjena bude u interesu građana i poduzeća te pridonijeti ostvarenju cilja klimatski neutralne Europe do 2050. U digitalnoj budućnosti Europe tehnologija služi građanima i obogaćuje njihov svakodnevni život. EU će se usredotočiti na podatke i tehnologije kao što su umjetna inteligencija, lanci blokova, infrastruktura i povezivost.

 

Ako već neko vrijeme razmišljate o bavljenu EU projektima, sada je pravo vrijeme da uložite u edukaciju Stručnjak za EU fondove. Nova grupa polaznika kreće uskoro.

 

Photo: Pixabay