Zadnji krug prijava na Vaučere za digitalizaciju

Izmijenjene stope financiranja, alokacije po vaučerima, a interes veći nego prethodnim rokovima.

Nakon provedena dva kruga prijava u prošloj godini, započeo je treći i posljednji krug prijava na javni Poziv „Vaučeri za digitalizaciju“.

Prijave se zaprimaju kroz sustav fondovieu do 08. travnja 2024. godine do 16h.

U odnosu na prva dva roka, u ovom trećem je došlo do izmjena intenziteta potpora. Intenzitet potpore više ne iznosi 60% za sve vaučere, već je intenzitet propisan za svaki vaučer posebno, a kreće se od 50% do 90% prihvatljivih troškova, a kako slijedi:

Vaučer, maksimalni iznos potpore i intenzitet potpore:

  • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina VDV – max iznos potpore 9.990,00 EUR - 90%
  • Vaučer za digitalni marketing VDM – max iznos potpore 9.990,00 EUR - 50%
  • Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije VDT – max iznos potpore 9.990,00 EUR - 60%
  • Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti VKO – max iznos potpore 14.500,00 EUR - 70%
  • Vaučer za složena digitalna rješenja VSD – max iznos potpore - 19.900,00 EUR - 60%

Bitno je naglasiti da se rang lista formira na način da prednost imaju projektni prijedlozi koji traže manje iznose bespovratnih sredstava.

I na ovom roku osigurana je ukupna alokacija u iznosu 3.700.000,00 EUR.

Pojedinom prijavitelju mogu se po ovom Pozivu dodijeliti najviše dva vaučera. Vaučeri moraju biti različite vrste, odnosno moraju se odnositi na različite vrste aktivnosti. Korištenje jedne vrste vaučera nije preduvjet za korištenje druge vrste vaučera.

Prema tome, prijavitelji koji su na prva dva roka ostvarili vaučere, na treći rok se više ne mogu prijaviti. Prijavitelji koji su do sad iskoristili samo jedan vaučer, mogu se prijaviti.

Kao i do sad, najveći broj prijava očekuje se za vaučere za digitalni marketing, a najmanji broj za vaučer za dijagnostiku kibernetičke sigurnosti i za strategiju digitalne transformacije.

Bitno je da pružatelji usluga budu upisani u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” za svaku vrstu vaučera i uslugu koju pružaju.

Za sva dodatna pitanja obratite se našim konzultantima.

 

Photo: Pixabay