Zajednička poljoprivredna politika EU

Uvedene su promjene u Zajedničku poljoprivrednu politiku EU. Reformom se želi postići da bude zelenija, pravednija, fleksibilnija i transparentnija.  

Zelenija i transparentnija politika

Tijekom pregovora zastupnici Europskog parlamenta zalagali se za jačanje biološke raznolikosti i pridržavanje zakona i obveza EU-a o okolišu i klimi. Države članice morat će osigurati da najmanje 25% izravnih plaćanja i 35% proračuna za ruralni razvoj bude namijenjeno klimatskim i ekološkim mjerama.

Suradnja nacionalnih inspektora rada i agencija za plaćanje ZPP-a omogućit će bolje praćenje radnih pravila EU-a u poljoprivrednim sektorima i kažnjavanje prekršaja. Države članice dobit će pristup EU alatu za rudarenje podataka kako bi identificirale rizik od prijevare. Alat će omogućiti transparentnije informacije o krajnjim korisnicima potpore EU-a.

Mala poljoprivredna gospodarstva i mladi poljoprivrednici

Minimalno 10% izravnih plaćanja koristit će se za potporu malim i srednjim poljoprivrednim gospodarstvima, a barem 3% proračuna ZPP-a bit će namijenjeno mladim poljoprivrednicima. Zastupnici parlamenta zalagali su se i za kriznu pričuvu s godišnjim proračunom od 450 milijuna eura koja bi trajno bila spremna pomoći poljoprivrednicima u vezi nestabilnosti tržišta ili cijena.

Usvojene su Uredba o strateškim planovima, Horizontalna uredba i Uredba o zajedničkom uređenju tržišta.

 "Odobravanjem reforme ZPP-a jamčimo sigurnost planiranja ne samo za države članice, već prije svega za naše europske poljoprivrednike. Osigurali smo da ovaj ZPP bude održiviji, transparentniji i predvidljiviji. Novi model isporuke smanjit će birokratski teret poljoprivredne politike na poljoprivrednike. Naše današnje glasovanje pokazalo je da želimo zaštititi i promovirati obiteljska gospodarstva, ljude koji održavaju i čuvaju naš kulturni krajolik." kazao je Izvjestitelj za "Uredbu o strateškim planovima".

Nova pravila vrijedit će od 1. siječnja 2023.

Sažetak

  • nova politika temelji se na jačanju biološke raznolikosti i pridržavanja zakona i obveza EU o okolišu i klimi
  • 10% izravnih plaćanja bit će namijenjeno malim i srednjim poljoprivrednim gospodarstvima
  • dolazi do uvođenja stalne krizne rezerve za potrebe nestabilnih cijena ili tržišta
  • bolje praćenje i kažnjavanje pravila rada

 

Photo: Pixabay