Da li je moguće otvoriti obrt ako sam trenutno na porodiljnom dopustu (zaposlena kod drugog poslodavca)?

Odgovor objavljen 26.01.2021.

Načelno, nema prepreka da osoba zaposlena kod drugog poslodavca temeljem ugovora o radu otvori obrt i obavlja djelatnost, pod uvjetom da zadovoljava odgovarajuću stručnu spremu za registriranu djelatnost obrta za koju je propisan uvjet određene razine stručnosti.

Obrtnik koji uz radni odnos ima otvoren obrt obveznik je doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i kao obrtnik i kao radnik. To znači da je dužan i u obrtu plaćati doprinose za obvezna osiguranja koja obuhvaćaju mirovinsko i zdravstveno osiguranje, s time da se doprinosi za obrt plaćaju prema ostvarenom dohotku, odnosno prema godišnjoj prijavi poreza na dohodak.

Ono što u ovom slučaju treba istaknuti je da, ako ste korisnik porodiljne naknade, tada ne smijete obavljati djelatnost obrta, osim ako zaposlite djelatnika. To znači da se obrt može osnovati, ali ne može započeti s radom, već obrt mora biti u mirovanju.

Također, u slučajevima otvaranja obrta uz radni odnos potrebno je dodatno pripaziti na odredbe Zakona o radu koje se odnose na zabranu konkurencije radnika poslodavcu u obavljanju istovrsnih poslova, kao i na odredbe posebnih propisa kojima se za pojedine vrste službe propisuje zabrana obavljanja druge djelatnosti.

 

Za detaljnije informacije o reguliranju statusa porodiljnih naknada i osnivanja obrta  predlažemo da se obratite Hrvatskoj obrtničkoj komori.