Je li moguće preuzeti OPG ili spojiti dva različita OPG-a?

Ako je fizička osoba ili gospodarski subjekt zainteresiran za preuzimanje OPG-a, ili ako članovi obitelji žele spojiti različite OPG-ove, postoje načini kako se to može učiniti:

  • Aktivan poljoprivrednik (upisan u Upisnik) može kupoprodajnim ugovorom kupiti dio ili u cijelosti drugo poljoprivredno gospodarstvo pri čemu treba voditi računa da je u kupoprodajnom ugovoru naveden prijenos prava na plaćanja za poljoprivredne površine koje su predmet ugovora.
  • Može se osnovati novi zajednički OPG. Zajednički OPG mogu radi učinkovitijeg obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede osnovati dvije ili više fizičkih osoba koje su obiteljski povezane, a ne žive u istom obiteljskom kućanstvu. Međusobni odnosi osoba koje su osnovale zajednički OPG uređuju se ugovorom u pisanom obliku, a na taj ugovor se primjenjuju propisi kojima se uređuje ugovor o ortaštvu. Takav OPG posluje pod zajedničkom nazivom, a fizičke osobe koje su sunositelji OPG-a prema ugovoru smatraju se članovima OPG-a sukladno Zakonu o OPG-u. Ako fizička osoba pristupi u zajednički OPG ili istupa iz zajedničkog OPG-a, obavljanje djelatnosti OPG-a se nastavlja.
  • Moguće je jedan OPG ugasiti i ugovorom o zakupu/koncesiji/najmu prenijeti proizvodne resurse u drugo gospodarstvo

Svakako je preporučljivo da se prije poduzimanja bilo kakvih koraka savjetujete s Agencijom za plaćanje i Savjetodavnom službom. Također, ako OPG-ovi vode poslovne knjige, savjetujte se i sa računovodstvom.

 

Photo: Pixabay