Kako nam analize rizika i opcija mogu pomoći u prevladavanju krize?

Svaka organizacija u svojem radu se susreće s određenim rizicima. Rizik je pojam koji je vrlo teško univerzalno definirati. Svaka grana koja se bavi poučavanjem rizika usredotočuje se na različite aspekte. Taj pojam ima različito značenje za različite grupe ljudi.

Univerzalnije definicije rizika:

  • Rizik kalkulirana prognoza moguće štete, odnosno u negativnom slučaju prognoza gubitka ili opasnosti.
  • Rizik je mogućnost gubitka ili lošeg ishoda, odnosno stupanj vjerojatnosti takvog ishoda.

Rizik se uglavnom procjenjuje u bitnim situacijama za organizaciju, koje mogu odrediti budućnost njezina poslovanja i kvalitetu odvijanja njezinih poslovnih procesa. Također, rizik je usko vezan s procesom odlučivanja. Prilikom donošenja odluka bitno je znati koji su potencijalni rizici za poduzeće.

Postoji više različitih načina i vrsta podjele rizika. To mogu biti: strateški i operativni rizici; unutarnji i vanjski rizici, tržišni rizici, financijski rizici, infrastrukturni rizici itd.

Bez obzira na vrstu rizika, svaka organizacija mora identificirati rizike koje se mogu pojaviti u poslovanju, a u ovoj turbulentnoj, nepredvidivoj i za razvoj nesigurnoj okolini.

Uz identifikaciju rizika važno je i kvantificirati i procijeniti utjecaj tih rizika na poslovanje organizacije.  Procjenjivanje rizika moguće je napraviti na niz načina. U tu svrhu mogu poslužiti različite metode analize rizika kao što su analiza osjetljivosti, analiza uz pomoć stabla odlučivanja, Monte Carlo simulacija.

Možda najčešća i najjednostavnija u praksi, koristi se procjena vjerojatnosti rizika i količine utjecaja koji može proizvesti. Za svaki rizik pitamo kolika je vjerojatnost da će rizik i nastupiti. Nakon toga pitamo, ako rizik stvarno nastupi, koliki će (negativni) utjecaj imati. Sukladno tome rizici se dijele na niske, srednje i visoke, te na nisku, srednju i visoku vjerojatnost pojave. Ovakav način procjene rizika usvojila je i Europska komisija kog izrade projektnih prijedloga.

Analiza rizika nam omogućuje potpunije razumijevanje problema u situacijama strateškog odlučivanja i pomaže da se pronađe zadovoljavajuća strategija prema unaprijed postavljenom kriteriju izbora.

Analiza rizika je alat menadžerima i upravljačkim tijelima kako bi se odredila prikladna razina zaštite poduzeća od mogućih opasnosti i kako bi se oblikovao sustav kontrolnih mjera koje osiguravaju zaštitu od rizika.

Svaka organizacija (poduzeće) trebala bi izraditi analizu rizika kroz koju će identificirati moguće rizike, vjerojatnost pojave tih rizika, utjecaj na poslovanje, ali i definirati mjere za ublažavanje ili izbjegavanje rizika.

Primjer analize unutarnjih i vanjskih rizika i procjena vjerojtanosti pojave i utjecaja.

Uz analizu rizika, kao alat za procjenu smjera kojim će se razvijati organizacija može nam poslužiti i analiza opcija.

Analiza opcija služi za ocjenu zašto se organizacija odlučila za određenu investiciju, provedbu projekta, promjenu smjera poslovanja. Analiza opcija prikazuje alternativni scenarij u odnosu na planirani, odnosno na prikaz opcija ne činjenja ništa, činjenja minimalnog i činjenja nečeg drugog. Analiza opcija je prikaz različitih scenarija i definiramo tri alternativne opcije:

  • Alternativna opcija „Učini ništa” (do nothing) scenarij
  • Alternativna opcija „Učini minimalno” (do minimum) scenarij
  • Alternativna opcija „Učini nešto drugo” (do something else) scenarij

Kod alternativne opcije „Učini ništa” prikazuje se što će se dogoditi ako se odustane od određenog projekta/investicije u nepromijenjenom okruženju i koje posljedice se očekuju u slučaju izostanka provedbe projekta/investicije. Ovime dodatno potkrepljujemo činjenicu kako je potrebno provesti projekt/investiciju.

Kod alternativne opcije „Učini minimalno” definira se određena mala promjena u poslovanju/provedbi projekta/investicije. Nedostatak novaca, izostanak adekvatnog tima, te općenito nedostatak inputa često može rezultirati ovom opcijom.

Alternativna opcija „Učini nešto drugo” predstavlja stvarnu alternativu projektu/investiciji i navode se različiti načini i metode, odnosno alternativni načini rješavanja problema.

 

Ove analize koriste za kod izrade projektnih prijedloga koji se financiraju sredstvima Europske unije (EU fondovi), kod izrade investicijskih studija i poslovnih planova za traženje kredita HAMAG-a, HBOR-a, poslovnih banaka, kod izrade strategija.

No, ove analize koriste se i kod strateškog odlučivanja, planiranja te kriznog menadžmenta odnosno kod spašavanja poduzeća.

Kvalitetna analiza rizika i analiza opcija može biti od velike pomoći u vremenima krize, ili može pomoći da se kriza ni ne dogodi.

Analiza rizika svakako predstavlja osnovni korak u pripremi organizacije za potencijalne krize koji obuhvaća identifikaciju glavnih prijetnji, analizu opasnosti te procjenu osjetljivosti na iste.

S obzirom na razinu kompleksnosti i nesigurnosti s kojom se krizni menadžment nosi, vrlo dobar alat u kontroli rizika predstavlja analiza opcija koja omogućuje predviđanje različitih situacija i s njima povezanih ishoda te procjenu vjerojatnosti njihovog nastanka.

Upravo ovakve analize mogu pomoći organizacijama da utjecaj krize značajno umanje ili čak u potpunosti izbjegnu. A ako se kriza ipak dogodi, olakšavaju posao kriznom menadžmentu i značajno povećavaju izglede za prevladavanje krize.

 

Pripremio: Marko Oskoruš

Photo: Rawpixel