Kako umanjiti početni rizik smanjene likvidnosti?

Jedan od načina na koji možete umanjiti rizik smanjene likvidnosti je dogovoriti dijelom avansno plaćanje od svojih klijenata – znači, prilikom sklapanja ugovora ugovorite dinamiku plaćanja na način da npr. po ugovaranju naplatite 20%, u sredini projekta 50%, te po završetku 30% ili na sličan način istom logikom.

Također se može sklopiti ugovor o suradnji na nivou godine dana s mogućnosti produžavanja na sljedeću godinu gdje će se ugovoriti i uvjeti naplate prodaje robe/usluge.

Ukoliko se naplata robe vrši na temelju avansa, obično se kupcima odobri određeni popust na cijenu, te s druge strane, ukoliko se roba naplaćuje s odgodom plaćanja cijena bi trebala u principu biti viša. U ovim situacijama treba dobro izračunati kolike bi bile konkretne cijene u kojem slučaju.

Svakako bi bio savjet da se uzmu neki od instrumenata osiguranja plaćanja u slučaju odgođene naplate robe/usluga. U svakom slučaju su najsigurniji bankarska garancija ili akreditiv, ali ukoliko kupac nije zainteresiran za takvu opciju, treba razmisliti o drugim instrumentima kao što su mjenica, zadužnica, osobna mjenica i sl.