Kako odrediti cijenu svog rada?

Ako prodajete "svoju pamet", kako odrediti cijenu rada?

Ako ste konzultant, savjetnik, dizajner, programer i prodajete „svoju pamet“ koju ste skupljali godinama onda je bitno na koji način definirate cijenu svoje usluge.

Za početak bilo bi dobro izračunati broj sati koji ćete utrošiti za izvršenje nekog posla. Onda izračunajte vrijednost svog rada bruto u mjesec dana ili što smatrate da zavrjeđujete s obzirom na iskustvo, znanje, stručnost.

Primjer izračuna:

Pretpostavit ćemo da vaš radni mjesec vrijedi 24.000 kn bruto, za lakše računanje pretpostavit ćemo da mjesec ima 20 radnih dana (prosjek je 21 dan):

24.000,00 / 20 dana = 1.200 kn bruto vrijedi 1 radni dan.

Jedan radni dan ima 8 sati, pa prema tome ispada da je cijena jednog vašeg radnog sata 150 kn bruto.

Kod izračuna sati rada uračunajte i vrijeme pripreme jer ako držite neke konzultacije, predavanje, edukaciju, morate uračunati i vrijeme obrade teme i pripreme materijala, pa i vrijeme dolaska i trošak puta do lokacije gdje izvršavate uslugu.

Primjer:

30 sati pripreme

5 sati konzultacija / edukacije

Ukupno 35 sati rada * 150 kn = 5.250,00 kn

Koliki je vaš neto ako je bruto2 24.000 kn mjesečno?

Kad oduzmete poreze i doprinose, vaš mjesečni neto je u tom slučaju cca 13.000,00 kn ako živite u Zagrebu i nemate olakšice za djecu.

Ukoliko živite u manjem mjestu gdje je manji prirez te imate npr. dvoje djece, vaša neto plaća na temelju ovog izračuna bila bi otprilike tisuću kuna veća.

Ovi iznosi poslužili su samo kao primjer, oni mogu naravno biti i manji i veći, ovisno o vrsti posla, usluga i realnih cijena na tržištu rada.

Izuzetno bitno je da istražite i stanje na tržištu te da barem otprilike znate kakve cijene ima vaša konkurencija. Naravno da one osciliraju, ali pokušajte uzeti u odnos znanje, iskustvo i cijenu. Naravno da će netko početnik u istom poslu biti povoljniji od savjetnika, konzultanta koji iza sebe ima više iskustva i znanja.

Nadamo se da vam je članak bio koristan.