Kako odrediti cijenu svog rada?

Ako prodajete "svoju pamet", kako odrediti cijenu rada? Koliko zapravo košta Vaš sat rada? Jeste li prejeftini? S čime se usporediti te kako postići realnu cijenu, bez da sebe potcijenjujete, ali i ne precijenjujete svoje usluge.

Ako ste konzultant, savjetnik, dizajner, programer i prodajete „svoju pamet“ koju ste skupljali godinama onda je bitno na koji način definirate cijenu svoje usluge.

Za početak bilo bi dobro izračunati broj sati koji ćete utrošiti za izvršenje nekog posla. Onda izračunajte vrijednost svog rada bruto u mjesec dana ili što smatrate da zavrjeđujete s obzirom na iskustvo, znanje, stručnost.

Primjer izračuna:

Pretpostavit ćemo da vaš radni mjesec vrijedi 24.000 kn bruto, za lakše računanje pretpostavit ćemo da mjesec ima 20 radnih dana (prosjek je 21 dan):

24.000,00 / 20 dana = 1.200 kn bruto vrijedi 1 radni dan.

Jedan radni dan ima 8 sati, pa prema tome ispada da je cijena jednog vašeg radnog sata 150 kn bruto.

Koristan članak uz ovu temu: Razlika između neto, bto1 i bto2 plaće.

Kod izračuna sati rada uračunajte i vrijeme pripreme jer ako držite neke konzultacije, predavanje, edukaciju, morate uračunati i vrijeme obrade teme i pripreme materijala, pa i vrijeme dolaska i trošak puta do lokacije gdje izvršavate uslugu.

Primjer:

30 sati pripreme

5 sati konzultacija / edukacije

Ukupno 35 sati rada * 150 kn = 5.250,00 kn (bruto)

oduzmite režijske troškove (struja, voda, plin, računovodstvo, troškovi putovanja...)

Nakon toga računate vašu neto zaradu! Treba oduzeti još poreze, prirez, doprinose...

Koliko je ispalo?

 

Imajte na umu da postoji bruto 1, bruto 2 i neto.

Koliki je vaš neto ako  bruto2 iznosi 24.000 kn mjesečno (ovaj iznos poduzeće mora isplatiti)?

Kad oduzmete poreze i doprinose, vaš mjesečni neto je u tom slučaju cca 13.000,00 kn ako živite u Zagrebu i nemate olakšice za djecu.

Ukoliko živite u manjem mjestu gdje je manji prirez te imate npr. dvoje djece, Vaša neto plaća na temelju ovog izračuna bila bi otprilike tisuću kuna veća.

Povezana tema, korisna poduzetnicima: Točka pokrića

Ovi iznosi poslužili su samo kao primjer, oni mogu naravno biti i manji i veći, ovisno o vrsti posla, usluga i realnih cijena na tržištu rada. Izuzetno bitno je da istražite i stanje na tržištu te da barem otprilike znate kakve cijene ima vaša konkurencija. Naravno da one osciliraju, ali pokušajte uzeti u odnos znanje, iskustvo i cijenu. Naravno da će netko početnik u istom poslu biti povoljniji od savjetnika, konzultanta koji iza sebe ima više iskustva i znanja.Nadamo se da vam je članak bio koristan.