Kako umanjiti rizike poslovanja na tržištu?

Svi poduzetnici, bez obzira na oblik i veličinu suočavaju se s određenim rizicima u poslovanju. Prema tome, jedna od najvažnijih stvari u poslovanju je disperzija rizika, posebno onih rizika na koje možemo utjecati poput vezivanja na samo jednog ili nekoliko partnera, na jedan ili svega nekoliko proizvoda.

Osnovno pravilo dolazi od mudrosti našeg Benedikta Kotruljevića i čuvene rečenice „Nikad ne držati sva jaja u jednoj košari“. Disperzirajte rizike. Kod prodaje i kupaca trudite se imati čim više različitih kupaca iz različitih gradova, branši i različitih veličina. Takvo pravilo nije jednostavno poštovati, ali treba pokušati.

Puno malih kupaca čini jedan veliki posao, jedan veliki kupac može smanjiti naručivanje i onda ste u višestrukom problemu. Smanjenje ne možete nadoknaditi odmah ako nemate druge kupce koji su spremni „povući“ malo više.

Disperzija rizika služi kako bi se zaštitili od što je više moguće negativnih utjecaja tržišta. Također, potrebno je pratiti trendove, predviđati trendove i uvijek imati pripremljenu rezervnu varijantu, jer ono što ide i prodaje se danas, možda već sutra postane prošlost.

Izradite ANALIZU RIZIKA

Isti princip moguće je primijeniti i u nabavi. Nabava zahtijeva posebnu pažnju zbog stalnih mijenjanja ulaznih cijena, povećanja troškova transporta i vrlo često nemogućnosti isporuka roba od strane partnera na kojeg se oslanjate. Ovdje je važno poznavati partnere s kojima radite kako biste uvijek bili dobro informirani. Osiguravanje uz pomoć dugoročnih ugovora i sporazuma je dobra stvar. Ali i tada treba imati na umu da ne možete predvidjeti sve.

Ako je vaš posao sezonskog karaktera tada se morate jako dobro pripremiti za sezonu jer obično se dešava nemogućnost isporuka roba u onom trenutku kada vam je to najviše potrebno.

Pridržavanje ovih pravila pomoći će vam da se pravovremeno osigurate od eventualnih potresa na tržištu na koje uvijek treba biti spreman. Stvari se mijenjaju jako brzo i zapravo osim kratkoročnih projekcija, do jedne godine, nitko ne može biti potpuno siguran. Stoga zaštitite svoj posao i ulaganje pametnim strategijama disperzije rizika.