Kakva je poduzetnička aktivnost žena?

Poduzetništvo je osnovni pokretač socijalnog zdravlja i bogatstva. Također, ono je i pokretač ekonomskog rasta. Promovira potrebne temeljne inovacije za istraživanje novih prilika, unaprjeđenje produktivnosti i stvaranje radnih mjesta, ali i ukazuje na socijalne izazove kao što je trenutna pandemija. U nastavku pročitajte rezultate izvješća o ženskom poduzetništvu 2020/2021 za područje Europe.

Trendovi - Europa 

TEA indeks(eng. Total early-stage Entrepreneurial Activity) predstavlja odrasle osobe starosti 18-64 koje su poduzetnici u nastojanju ili vlasnici novog poduzeća. Žene u Europi u odnosu na ostale regije svijeta imaju vrlo niske stope poduzetništva. I dok je svjetski prosjek poduzetničke aktivnosti 11%, stopa ženskog poduzetništva u Europi iznosi 5,7%. 

Žene u Europi većinom su samozaposlene ili imaju par zaposlenika (između jednog i pet). Također, pokazuju ravnomjernu distribuciju u svim industrijskim sektori, neke od najviših stopa poduzetništva u ICT u svim regijama (više stope od kolega poduzetnika u Švicarskoj i Nizozemskoj). Žene poduzetnice u Europi su u prosjeku visoko obrazovane nego poduzetnici u većini zemalja. No, pokazuju niske stope poduzetničke percepcije, niske brojke u: pogledu novih prilika, posjedovanju vještina za pokretanje poslovanja i nepokolebljivosti zbog straha od neuspjeha. Također, mnogo su manje uključene u visoko-rastuće poduzetništvo u odnosu na žene u ostalim dijelovima svijeta. 

Što se tiče pandemije, stope zatvaranje poslovanja žena u Europi bile su niske. No, kod žena postoji 50% veća vjerojatnost da će zatvaranje poduzeća pripisati pandemiji i manje vjerojatno od muškaraca navesti zatvaranje zbog nedostatnih financija ili profitabilnosti. Žene poduzetnice su u odnosu na poduzetnike češće izjavljivale da je teško pokrenuti poslovanje u vrijeme pandemije i imale bolja očekivanja rasta i složile se kako je inicijalan odgovor vlade bio povoljan. 

Motivacija za pokretanje poduzeća  

U Europi kao i Sjevernoj Americi najveća motivacija za ulazak u poduzetništvo za žene i muškarce je prilika da se zaradi za život zbog oskudice poslova. Postotak žena koje ulaze motivirane u poduzetništvo zbog tog razloga veći je od postotka muškaraca. Ostali razlozi za poduzetništvo su: promjene u svijetu, stvaranje velikog bogatstva ili velikih primanja i nastavak obiteljske tradicije. Nastavak obiteljske tradicije za navedene dvije regije najmanje je zastupljen kod obje skupine.

Najzastupljenije kulturno vjerovanje o poduzetništvu za žene u Europi je visoki status u poslovnom svijetu dok je najmanje zastupljeno mišljenje kako je lako pokrenuti poslovanje. 

Poduzetničke namjere 

U Europi i Sjevernoj Americi uočen je najveći jaz u poduzetničkoj namjeri između žena i muškaraca. 7% žena izjavilo je kako ima poduzetničke namjere što je neravnomjerno u odnosu na 10,2% muškaraca. Žene u Europi i Sjevernoj Americi kao i Središnjoj te istočnoj Aziji teže pretvaraju namjere u startup, tj. poduzetničke aktivnosti. 

Zatvaranje poduzeća 

Glavni razlozi za prestanak poslovanja koje žene poduzetnice u Europi i Sjevernoj Americi navode su pandemija i neprofitabilnost. Financije kao razlog postoje, ali u maloj mjeri i to za sve regije svijeta.   

Hrvatska 

Što se tiče Hrvatske, pogledajte rezultata istraživanja za poduzetničke namjere, postotak poduzeća u određenim fazama i postotak poduzetnika orijentiranih na lokalnim, nacionalnim i internacionalnim tržištima za zemlje Europe pa sami zaključite kakvo je stanje ženskog poduzetništva u Hrvatskoj. 

 

 

O dobrim stranama poduzetništva i zašto biti poduzetnik, pročitajte ovdje. Prisjetite se uspješnih priča poduzetnica u Hrvatskoj: Kristina, Tea i Ena, Katerina, Maja, Ivona i Maja, Ana i Karla.

 

Izvor: GEM - Žensko poduzetništvo 2020/2021

Photo: Pixabay