Mogu li registrirati domaću radinost iako sam na porodiljnom dopustu i zaposlena kod drugog poslodavca?

Sukladno Zakonu o obrtu koji uređuje i domaću radinost i sporedno zanimanje, nema zapreke da registrirate domaću radinost kad ste na porodiljnom ili zaposleni kod drugog poslodavca, no savjetujemo da točne uvjete registracije provjerite u mjesno nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno gradu Zagrebu, jer oni izdaju odobrenja za rad i o tome vode evidenciju.

 

Cjelokupni popis djelatnosti koje se mogu obavljati kao domaća radinost i sporedno zanimanje možete pronaći u Pravilniku.

 

Uvjeti za obavljanje domaće radinosti i sporednog zanimanja:

  • da se poslovi obavljaju isključivo osobnim radom
  • udovoljavanje posebnom uvjetu stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita, ako se obavlja djelatnost s popisa vezanih obrta
  • da ukupni bruto primici ostvareni od obavljanja tih djelatnosti ne prelaze iznos od deset bruto prosječnih mjesečnih plaća u kalendarskoj godini u kojoj se obavljaju te djelatnosti

 

Trošak registriranja iznosi 35 kuna upravne pristojbe.

 

Što se tiče oporezivanja, nema razlike u odnosu na obrtnike.

 

Više možete pronaći ovdje.

 

Photo: Pixabay