Može li se u obrtu zaposliti radnik na ugovor o djelu ili na pola radnog vremena i koji su mjesečni izdaci?

O tome dali će se zaposliti djelatnik na nepuno radno vrijeme ili na ugovor o djelu prvenstveno ovisi o opisu, odnosno vrsti posla.

Rad po ugovoru o djelu je rad u svoje ime i za svoj račun. Sklapa se za jednokratne poslove koji nisu izravno vezani uz obavljanje trajne djelatnosti za koju je poduzetnik registriran. Ugovorom o djelu izvođač se obvezuje obaviti određeni posao, kao što je izrada ili popravak neke stvari, izvršenje kakva fizičkog ili umnog rada i sl., a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu. Prema tome, ako bi radnik obavljao redovne poslove iz djelatnosti za koje je poduzeće (obrt) registrirano i kojima se bavi, tada se ne može sklopiti ugovor o djelu, već ugovor o radu.

Ugovor o djelu jedan je od najskupljih načina angažiranja – plaća se porez od 24%, doprinosi za zdravstveno osiguranje 7,5% te doprinosi za mirovinsko osiguranje 10% (MIO prvi stup 7,5%, MIO drugi stup 2,5%).  Ovdje se nalazi kalkulator za izračun naknada za ugovor o djelu za 2020. godinu.

Kod ugovor o radu na pola radnog vremena, izdaci ovise o visini plaće. Za 2020. godinu minimalna bruto plaća za puno radno vrijeme iznosi 4.062,51 kn, a za nepuno radno vrijeme utvrđuje se razmjerno minimalnoj plaći za puno radno vrijeme i satima rada na koje je radnik prijavljen.