Može li se u sklopu plaže otvoriti jednostavni ugostiteljski objekt – kućica i registrirati paušalni obrt, te može li se zaposliti osoba ili angažirati pomoć članova obitelji?

Ako posjedujete sve potrebne dozvole za postavljanje kučice na plažu, nema zapreke za otvaranje objekta. Što se tiče registracije obrta, razlika između paušalnog obrta i ostalih oblika obrta je u načinu obračuna i plaćanja poreza, a prema Zakonu o obrtu, dopuštena je svaka gospodarska djelatnost koja nije zakonom zabranjena, stoga ne bi trebalo biti zapreka za otvaranje paušalnog obrta. Također, s obzirom da se radi o prostoru na plaži za očekivati je da će objekt raditi tokom turističke sezone, te se otvara mogućnost da se obrt obavlja samo sezonski, 6 mjeseci u jednoj kalendarskoj godini.

Prema Zakonu o obrtu obrtniku u obavljanju obrta mogu pomagati članovi obiteljskog kućanstva, bez obveze zasnivanja radnog odnosa. Obiteljsko kućanstvo čine braći drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno. Također, paušalni obrt može normalno zapošljavati radnike pri čemu je potrebno vršiti obračun plaće i predavati JOPPD obrazac.