Otvaranje obrta uz rad kod poslodavca ili rad u obrtu supružnika

Otvaranje obrta uz rad kod poslodavca ili rad u obrtu supružnika/člana obitelji?

Suprug može otvoriti obrt/firmu, bez obzira što je zaposlen u drugoj firmi.

Detaljnije o otvaranju obrta te o obvezama prema državi možete čitati na sljedećim linkovima:

Kako osnovati obrt

Što morate znati kod otvaranja obrta

Obrt i redovno zaposlenje, porezi i doprinosi, PDV - što, kako zašto?

Također, suprug osim obrta može registrirati i j.d.o.o./d.o.o. uz zadržavanje zaposlenja kod drugog poslodavca. U tom slučaju on može obavljati samo posao direktora  te nema obvezu plaćanja doprinosa. Dakle, sve dok direktor obavlja samo poslove vođenja tvrtke (poslovi člana uprave ili izvršnog direktora), on ne mora sklopiti ugovor o radu s tom tvrtkom kao poslodavcem, pa kao takav može biti i u radnom odnosu u nekoj drugoj tvrtki ili kod drugog poslodavca.

Obavljanje obrtničke ili druge djelatnosti uz radni odnos

Vi možete doregistrirati nove djelatnosti vašeg obrta i zaposliti supruga. Uz zadovoljavanje propisanih uvjeta o osposobljavanju i obrazovanju ako se radi o djelatnostima za koje je potrebna odgovarajuća stručna sprema, majstorski ispit.

Što se tiče radnih sati u obrtu:

  • Ako bi on radio u vlastitom obrtu, tada to nema veze. Ne potpisuje se nikakav ugovor o radu.
  • Ako bi radio u drugom obrtu/firmi (npr. u vašem obrtu) na temelju ugovora o radu tada se mora voditi računa o sljedećoj odredbi Zakona o radu: Radnik koji radi u punom radnom vremenu može sklopiti ugovor o radu s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do osam sati tjedno, odnosno do sto osamdeset sati godišnje, samo ako je poslodavac, odnosno ako su poslodavci s kojima radnik već prethodno ima sklopljen ugovor o radu, radniku za takav rad dali pisanu suglasnost.

 

Photo: Pixabay