Trenutno sam zaposlen, mogu li uz redovni posao otvoriti obrt?

Paušalni obrt uz stalno zaposlenje je moguć. Drugim riječima, možete otvoriti paušalni obrt uz radni odnos kod drugog poslodavca. Ovdje ćemo pojasniti kako se plaća porez kod paušalnog obrta, koliko iznose doprinosi za zaposlene, porez na dohodak za obrtnike i kako se radi isplata plaće za paušalni obrt.

Kod paušalnog obrta porez se plaća u paušalnom iznosu, kvartalno, a gornja granica primitaka je 300.000,00 kn. Ako obrtnik prijeđe taj iznos, dužan je ući u sustav PDV-a.

Otvaranje paušalnog obrta ne razlikuje se od otvaranja „običnog“ obrta, jedina je razlika što se kod prijave na Poreznoj upravi odabire paušalno oporezivanje.

Otvaranjem paušalnog obrta uz redovan rad kod drugog poslodavca ne mogu se koristiti potpore za samozapošljavanje. No paušalni obrt može biti idealan oblik poslovanja za poduzetnike početnike.

Paušalni obrt i isplata plaće

Paušalni obrtnik si ne isplaćuje plaću. Paušalni obrtnik može slobodno raspolagati sredstvima s računa obrta nakon što podmiri potrebne poreze i doprinose.

Paušalni obrt - doprinosi za zaposlene

S obzirom na status paušalnog obrtnika, doprinosi se plaćaju na dva načina:

  • Paušalni obrtnik radi primarno kod drugog poslodavca – osobe koje su u radnom odnosu i koje su osigurane po osnovi radnog odnosa, ali istodobno ostvaruju i drugi dohodak, dužne su plaćati obvezne doprinose po osnovi druge djelatnosti. Tada je godišnja osnovica za obračun doprinosa paušalni dohodak utvrđen za godinu za koju se plaćaju doprinosi. Za obveznike paušalnog dohotka po osnovi druge djelatnosti godišnja osnovica za obračun doprinosa iznosi prema tablici u nastavku.

     

  • Paušalni obrt kao primarna djelatnost – u ovom slučaju paušalni obrtnik plaća 1.276,33 kn do 15. u mjesecu za prethodni mjesec u 3 stavke (doprinos MIO 1. stup 524,52 kn; doprinos MIO 2. stup 174,84 kn; doprinos za zdravstveno osiguranje 576,97 kn). Osnovica za obračun doprinosa je 3.496,80 kn.

Obrt i porez na dohodak

Obrt obveznik poreza na dohodak je obrtnik koji ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, te ne može u isto vrijeme biti zaposlen kod drugog poslodavca. Dohodak od obrta, što se utvrđuje prema poslovnim knjigama razlika je između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka što su nastali u istom poreznom razdoblju.

Doprinosi za obrtnike obveznike poreza na dohodak plaćaju se u ukupnom iznosu od 2.074,05 kn:

  • doprinos MIO 1. stup 852,35 kn
  • doprinos MIO 2. stup 284,12 kn
  • doprinos za zdravstveno osiguranje 937,58 kn

Iznosi osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu računaju se na temelju naredbe Ministra financija (NN 125/2019). Sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2020. godinu ovise o prosječnom iznosu mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj-kolovoz 2019. godine, koja iznosi 8.742,00 kn prema objavi Državnog zavoda za statistiku.

Više informacija o paušalnom oporezivanju možete pronaći ovdje: paušalno oporezivanje dohotka.

Ukoliko i kad se odlučite za otvaranje samostalnog obrta ili poduzeća svakako provjerite mogućnosti koje možete ostvariti kroz mjere samozapošljavanja i/ili poticajna sredstva (iz nacionalnih ili EU fondova) za početnu investiciju ulaganja u poslovanje.

Pogledajte i ostale korisne tekstove:

Kako do povoljnih sredstava za investiciju

Kako iz jdoo u doo, koji su troškovi?

Edukacije za poduzetnike

Može li obrt ostvariti bespovratna sredstva iz EU fondova?

Važnost financijske pismenosti za poduzetnike

Zapošljavanje u obrtu

Marketing s malim budžetom

Imate neko svoje pitanje? Slobodno nam pošaljite poruku i naši savjetnici će Vam odgovoriti u najkraćem roku, besplatno!