Rad u javnom sektoru i otvaranje paušalnog obrta, broj djelatnosti u obrtu, otvaranje obrta za vrijeme porodiljnog dopusta?

 

I osobe zaposlene u javnom sektoru mogu registrirati obrt, uz određene uvjete:

  • pod uvjetom da osoba zadovoljava odgovarajuću stručnu spremu za registriranu djelatnost obrta za koju je propisan uvjet određene razine stručnosti
  • voditi računa o odredbama Zakona o radu koje se odnose na zabranu konkurencije radnika poslodavcu u obavljanju istovrsnih poslova, kao i na odredbe posebnih propisa kojima se za pojedine vrste službe propisuje zabrana obavljanja druge djelatnosti

 

Kroz obrt je moguće obavljati svaku gospodarsku djelatnost koja nije zakonom zabranjena. Prema tome, teoretski, obrt može obavljati sve djelatnosti. U takvom slučaju jedna djelatnost je primarna djelatnost obrta, a ostale dopunske. Naravno, obavljanje određene dopunske djelatnosti je moguće uz zadovoljenje i ostalih uvjeta propisanih Zakonom o obrtu (ovlaštenje za obavljanje, stručna sprema ili zapošljavanje osobe sa potrebnom stručnom spremom…).

 

Da, moguće je otvoriti obrt kada ste na porodiljnom dopustu. Detaljnije pročitajte ovdje.