Rad za drugog poslodavca, vlastiti paušalni obrt i traženje potpore za samozapošljavanje

Može li osoba koja već ima registriran paušalni obrt, ali radi kod drugog poslodavca koji plaća sve doprinose sukladno zakonu, nakon prestanka radnog odnosa tražiti potporu za samozapošljavanje? Može li se postojeći obrt zatvoriti i otvoriti novi?

Kratak i jednostavan odgovor je ne.

Naime, da bi osoba mogla koristiti potporu za samozapošljavanje mora ispunjavati uvjet prijave u evidenciju nezaposlenih.

Mjere HZZ-a vrijedile su do kraja listopada 2022., a nove se očekuju početkom 2023. Više na linku.

Nezaposlenom osobom u smislu Zakona o tržištu rada (NN 118/18) smatra se osoba sposobna ili djelomično sposobna za rad, u dobi od 15 do 65 godina, koja nije u radnom odnosu odnosno koja ne obavlja samostalnu djelatnost, aktivno traži posao i raspoloživa je za rad te ako:

 • ne ostvari mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili ne ostvari mjesečni primitak odnosno drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobivenim od Središnjeg registra osiguranika, a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini, a iznosi 2.200,98 kn
 • nema registrirano trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu odnosno nema više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi
 • nije član zadruge ili upravitelj zadruge
 • nije predsjednik, član uprave, izvršni direktor trgovačkog društva ili likvidator
 • nema registrirani obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva
 • ne obavlja domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu
 • nije osigurana kao poljoprivrednik po propisima o mirovinskom osiguranju
 • nije zaposlena prema posebnim propisima
 • nije korisnik mirovine, osim korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad odnosno korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti i korisnika obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne isplaćuje
 • ne ispunjava uvjete za starosnu mirovinu
 • nije osigurana na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove
 • nije uključena u program socijalnog uključivanja na temelju nalaza i mišljenja centra za profesionalnu rehabilitaciju o privremenoj nezapošljivosti ili
 • nije redoviti učenik ili student.

Također, mjeru ne mogu koristiti osobe čiji je prethodni poslovni subjekt zatvoren ili su prestali biti vlasnici istog unazad 12 mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva, uključujući i nositelje OPG-a, osobe koje su obavljale samostalnu djelatnost te članove zadruga.

vezani članci:

Što morate znati kod otvaranja obrta

Želio bih pokrenuti vlastiti posao uz postojeće radno mjesto

Poticaji za poduzetnike