Rentabilnost poslovanja

Na početku poduzetničke priče ili pokretanja projekta, susreli ste se s pojmom, rentabilnosti. Ako nešto nije rentabilno u to se ne isplati ulagati. No, što je rentabilnost, kako se izračunava? 

 

Po definiciji iz enciklopedija.hr rentabilnost je jedan od najvažnijih pokazatelja ukupne uspješnosti poslovanja subjekta koji ostvaruje dobit, tj. profitabilnih pravnih osoba.

Iskazuje se odnosom učinka poslovanja i korištenih resursa, i to najčešće:

  • odnosom neto-dobiti i kapitala = ROE (return on equity) = pokazuje koliko novčanih jedinica dobiti poduzeće ostvaruje na jednu jedinicu vlastitog kapitala
  • neto-dobiti i ukupne imovine = ROA (return on assets)ili stopa povrata imovine
  • neto-dobiti i ukupnoga prihoda ili neto profitna marža

Stupanj rentabilnosti najčešće se izražava u postotku.

Ako je pravna osoba rentabilna, postoji mogućnost povećanja njezina kapitala i imovine, a ako posluje s gubitkom, smanjuje se vrijednost njezine imovine i kapitala. Ako pravna osoba posluje bez neto-dobiti ili iskazuje gubitak, proglašava se nerentabilnim poslovnim subjektom. Dugotrajno nerentabilno poslovanje dovodi do stečaja i u konačnici do likvidacije pravne osobe.

Postoji i nedostatak ovih pokazatalje, a to je zanemarivanje utjecaja ljudskoga faktora na poslovanje koji, upotrebom materijalnih i financijskih resursa, stvara novu vrijednost. Zbog toga je pri analizi uzroka rentabilnosti i nerentabilnosti potrebno razmotriti i uspješnost djelovanja ljudskoga potencijala u pravnoj osobi.

Prag rentabilnosti direktno je povezan s točkom pokrića, o kojoj smo veći pričali i koja nam može dati informaciju koliko poduzeće treba proizvesti tj. prodati da bi bilo rentabilno.

Pokazatelje uspješnosti možete pronaći na ovom linku.

 

Pripremila: Kristina Androlić

Photo: Pixabay