Što je NKD?

Krenuli ste u otvaranje poduzeća ili obrta jer ste odlučili otvoriti nešto svoje. Nakon što odaberete naziv poduzeća (imajte na umu da unutar istog Trgovačkog suda ne mogu biti dva subjekta pod istim nazivom), morate odrediti čime ćete se baviti tj. koji će vam biti glavni NKD.

Preporuka - koristite NKD pretraživač pri Državnom zavodu za statistiku kako bi pronašli, onaj NKD koji vam odgovara.

Što je NKD?

NKD je kratica za Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti, koja je jedan od osnovnih statističkih standarda za prikupljanje, upisivanje, obradu, objavljivanje i diseminaciju statističkih podataka Republike Hrvatske. Tako NKD osigurava okvir za proizvodnju velikog broja statističkih podataka prema ekonomskim djelatnostima u svim područjima službene statistike.

Uz glavnu poduzeće može imati i više sporednih registriranih djelatnosti.

Na izvatku iz sudskog registra vidjet će se sve.

Pri razmišljanju o poticajima i bespovratnim sredstvima iz EU fondova, prvo pitanje će biti "koji je vaš NKD?", jer će upravo po njemu biti provjereno da li ste prihvatljiv prijavitelj za financiranje iz određenog poziva/natječaja.