Što poduzetnik početnik treba znati na samom početku

U poduzetništvo ulaze osobe različitih struka, profesija i znanja i iz različitih poriva i motivacije. Većina ih dotad nije imala doticaja s poslovnim financijama, financijskim izvještajima, obračunima i slično. No, bez dobrog upravljanja financijama teško da će njihovo poslovanje uspjeti. Većina će potražiti pomoć računovođe ili vanjskog savjetnika i to je dobar put, ali ipak dobro je da poduzetnik ipak sam poznaje svoje financije.

Što to mora svaki poduzetnik znati o financijama? Koje izvještaje susreće u svom poslovanju te kako ih čita? Otkud krenuti? Izdvojili smo ovdje osnovne koje smatramo da poduzetnik početnik mora znati već na samom početku.

 

1. Izračun točke pokrića. Bez ovog poduzetnik nije svjestan koliko zapravo treba zaraditi da bi se pokrio, koliko da bi imao profit te što može tj. mora promijeniti da bi imao rentabilno poslovanje. Više o izračunu točke pokrića te kako nam ona služi u članku na linku.

2. Cashflow ili novčani tok.  Da  bi poslovanje bilo moguće potreban nam je novac. Moramo biti likvidni jer inače nemamo za materijalne troškove, sirovine, plaće... Upravljanje novčanim tokom uključuje pregled trenutnog stanja, očekivanih priljeva i očekivanih odljeva. Najčešće se prati na mjesečnoj, ali poželjno je i na dnevnoj bazi. Kontinuirano treba raditi na redovnoj naplati da ne bi došlo do većih problema. Dobro je znati i razliku između tekućeg i žiro računa te kako izdati račun.

3. Projekcija prihoda i rashoda za narednih godinu dana. Projekcija prihoda i rashoda temelji se na projiciranju prodajnih rezultata, ali i politici prodajnih cijena.

4. Porezi  - Paušalni obrtnici moraju se informirati o poreznim razredima kako bi znali koliko će platiti poreze i doprinose, dok će se obveznici poreza na dobit upoznati s RDG-om (račun dobiti i gubitka) i Bilancom. Važno je znati kad se ulazi u sustav PDV-a te koje su stope PDV-a.

5. Obveznici poreza na dobit moraju se upoznati i s obvezom isplate plaće i JOPPD obrascem, ali i minimalnom plaćom direktora poduzeća.

6. Također, važno se upoznati i s obračunom amortizacije te stopama amortizacije.

7. Nije na odmet poraditi dodatno na povećanju prodaje, ali i istražiti mogućnosti financiranja iz nacionalnih i EU fondova.

I na kraju, važno se kontinuirano educirati u svom poslu, poslovnim vještinama i znanjima, prvenstveno prodaji, financijama i upravljanju poduzećem jer znanje čini razliku.

Poslovne edukacije možete potražiti na stranici ili na linku.

Photo: Pexels