Što su MTU ili minimalni tehnički uvjeti

Ukoliko otvarate novi d.o.o., obrt, j.d.o.o. i ne znate da li ste obvezni imati i minimalne tehničke uvjete ili MTU te što je eventualno obvezujuće za Vašu djelatnost, vrijedi provjeriti jer u protivnom možete dobiti kaznu.

Što su MTU?

Prije početka poslovanja važno je paziti na detalje oko osiguravanja optimalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti, prvenstveno to se odnosi na pitanje minimalnih tehničkih uvjeta za određene djelatnosti. Dakle, ako ste ili planirate registrirati tvrtku ili obrt za obavljanje djelatnosti iz područja ugostiteljstva, trgovine, turizma ili prijevoza nužno je prije početka rada ishoditi uvjerenje kojem upravno nadzorno tijelo potvrđuje da oprema za rad i prostor ispunjavaju propisane uvjete potrebne za obavljanje djelatnosti.

Koja je procedura za rješavanje minimalnih tehničkih uvjeta?

Za dobivanje rješenja o minimalnih tehničkim uvjetima potrebno je ishoditi i prikupiti:

 • Zahtjev i upravne pristojbe (potrebno ih je kupiti u knjižarama „Narodne novine“ ili poslovnicama FINA-e);
 • Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za tvrtke), odnosno rješenje o upisu u Obrtni registar (za obrte);
 • Ugovor o najmu poslovnog prostora;
 • Vlasnički list;
 • Dokaz o ispunjavanju uvjeta poslovnog prostora temeljem Zakona o gradnji: uporabna dozvola, građevna dozvola ili uvjerenje gradskog ureda za katastar i geodetske poslove (ako je zgrada starija od 15.02.1968. – projekt postojećeg stanja);Svjedodžba o završnom ispitu srednje škole;
 • Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za ugostiteljsku djelatnost i djelatnost turističke agencije / voditelja poslovnice (odnosno u slučaju obrta – usklađenost s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima );
 • Dokaz o ispravnosti električnih instalacija;
 • Izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije;
 • Rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke (izdaje ga sanitarna inspekcija);
 • Izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija (za ugostiteljske objekte u kojima se priprema hrana);
 • Nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (kada se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci);
 • Dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije (kada se radi o objektu koji se prvi put otvara);
 • Dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu;
 • Plan očekivanog prometa za razdoblje od tri godine (odnosi se samo na turističke agencije koje započinju s radom).

Otvarate web shop, provjerite da li trebate skladište?

Važno je znati da web shopovi koji prodaju virtualne/digitalne proizvode, usluge ne trebaju imati skladište; to su:

 • prodaja karata,
 • online edukacija (video sadržaj)
 • prodaja e-knjiga,
 • drop-shipping (prodaja bez vlastite dostave, već dostavu radi dobavljač robe direktno), 

Kad trebate imati skladište?

 • Ukoliko proizvodite robu.
 • Ukoliko preprodajete ili prepakiravate robu.

Za skladište također trebate imati MTU, a to znači da morate imati poslovni prostor (VAŽNO! ne može biti stambeni prostor (stan, kuća)). Poslovni prostor se definira kao prostor koji ima zaseban ulaz u poslovno-stambenoj zgradi. 

Ukoliko imate isključivo prodaju putem web shop-a, poslovanje onda spada pod “prodaju na daljinu” za što je propisana minimalna površina skladišta od 6 m2. Proizvodi koji su skladišteni, trebaju imati i deklaraciju sa svim potrebnim podacima. Ukoliko već imate maloprodajni dućan i minimalne tehničke uvjete iza isti, tada možete prodavati i na webu bez dodatnih dozvola za skladište.

 

Tko provjerada da li imate MTU?

 

Za ugostiteljske objekte to je turistička zajednica. Ako oni nisu udovoljeni, prijeti kazna i/ili zatvaranje objekta.

Ako niste sigurni koje su vaše obaveze uz minimalne tehničke uvjete, kontaktirajte nadležni ured za gospodarstvo na području svog grada ili županije.

Više možete pronaći na linku:  Pravilnik o MTU

 

Photo: Pexels