Strategije poduzeća, što su i koje su prednosti?

Svaki poduzetnik ima svoju strategiju kojom želi nadmašiti konkurenciju.

Što je strategija? Strategija je način na koji se ostvaruje cilj, a da se pritom uzimaju u obzir prilike i prijetnje iz okruženja te resursi i kompetencije poduzeća. Misija i vizija vašeg poduzeća ima utjecaj na izradu poslovne strategije.

Strategija predstavlja način na koji se poduzeće bori s konkurencijom uz definiranje konkurentskih prednosti poduzeća te kako realizirati strategiju. Dobro je znati da postoje dvije bitne vrste konkurentske prednosti, a to su niski troškovi i diferencijacija. Kombinacijom tih elemenata moguće je stvoriti, ustvari razviti vlastitu poslovnu strategiju:

Strategija troškova vodstva

Kod strategije troškova vodstva, stvara se konkurentska prednost na temelju najnižih troškova proizvodnje među konkurentima te ujedno privlače kupci kojima je cijena na prvom mjestu. Ova strategija ima svoje negativne strane:

Konkurenti mogu pročitati metode kojima se koristi troškovni lider te ih mogu imitirati

Koncentracijom napora na snižavanje troškova, poduzeće može smanjiti fleksibilnost i sposobnost zadovoljavanja zahtjeva novih kupaca

Smanjenje praćenja i pada investiranja u nova tehnološka rješenja, poduzeće može tako izgubiti konkurentsku prednost

Strategija diferencijacije

Strategija diferencije se bazira na jedinstvenim proizvodima na tržištu. Za proizvodnju jedinstvenog proizvoda potrebno je obratiti pažnju na želje i potrebe kupaca te graditi strategiju ka njihovom zadovoljenju. Rizici ove strategije su sljedeći:

Uvođenje unikatnog proizvoda rezultira i visokim troškovima pa se ne bi smjeli zanemariti troškovi iako njihovo snižavanje nije glavni cilj

Strategija fokusiranja

Ova poslovna strategija je usmjerena na određeni tržišni segment sa određenim potrebama, željama i svojstvima te na taj način gradi svoju konkurentsku prednost. Ideja strategije zadovoljiti posebnim proizvodima ili uslugama ciljane potrošačke skupine u jednom ili nekoliko tržišnih segmenata. Strategija ovisi o stvaranju posebne vrijednosti za potrošače što se postiže na osnovi najnižih troškova u industriji ili na osnovi diferencijacije proizvoda ili usluga na jedinstven način. Rizici ove strategije su:

  • Promjena preferencija kupaca
  • Povećanje zahtjeva kupaca
  • Pojava novih konkurenata

Za uspješnu izradu poslovne strategije potrebno izraditi poslovni plan koji svojim elementima olakšava odabir ili izradu poslovne strategije.  U različitim periodima, potrebne su različite strategije i akcije, tako je upravo ovo krizno razdoblje dobro vrijeme za promišljanje i kreiranje nove strategije za bolje i učinkovitije poslovanje.

Ukoliko Vam je potrebna stručna podrška prilikom izrade poslovnog plana ili razvijanja strategije poduzeća, javite se našim konzultantima.

Pripremila: Jasmina Papec

Photo: Pixabay