SWOT analiza

Prilikom pisanja raznih planova ili projekata, pišu se određene analize. Jedna od najpoznatijih analiza je zasigurno SWOT.  Sastavni je dio svakog dobrog poslovnog plana, investicijske studije i projektne prijave za financiranje iz EU fondova. U nastavku više o ovoj analizi za sve one koji se do sada nisu susreli s njom. 

Značenje riječi SWOT

Iza riječi SWOT kriju se četiri engleske riječi: Strengths, Weaknesses, Opportunitites i Threats. Dakle, radi se o analizi snaga, slabosti, prilika i prijetnji. SWOT analiza može se provoditi za različite stvari (analiza države, analiza sektora, analiza grada, analiza škole, analiza osobe itd.), a ne samo analizu organizacije kao što je poduzeće. Snage predstavljaju obilježja ili svojstva organizacije koje je čine konkurentnom i uspješnom. Slabosti su nedostaci ili razlog zašto je organizacija neuspješna u odnosu na konkurenciju, tj. u lošem položaju na tržištu. Prilike u obliku trendova ili određene situacije na tržištu daju organizaciji mogućnosti za nove pothvate i doprinos uspješnosti. Nasuprot prilikama, postoje i određene prijetnje koje utječu na poslovanje, ali i opstanak organizacije. Snage i slabosti predstavljaju unutarnje čimbenike i na njih je moguće utjecati za razliku od vanjskih čimbenika. Prilike i prijetnje kao vanjski čimbenici mogu se identificirati kako bi im se mogli pravovremeno i što bolje prilagodili.

Primjena analize

SWOT analiza često se koristi prilikom pisanja poslovnog plana ili projekta. Jednostavna je i korisna jer daje uvid u trenutno stanje organizacije. Kvalitetna SWOT analiza omogućuje da se razmisli i pronađu načini kako slabosti pretvoriti u snagu, a prijetnje u prilike. Analiza može biti detaljna koliko vama to odgovara.

Primjer

Primjer SWOT analize za poduzeće X možete vidjeti u nastavku.

 

Uz SWOT analizu mogu se raditi i PESTLE analiza, analiza opcija i rizika, analiza dionika, analiza (stablo) ciljeva i analiza (stablo) problema. Spomenute analize (izuzev PESTLE analizu) obrađuju se u sklopu edukacije Stručnjak za EU fondovePitanje je što vam treba i što želite postići. Treba postojati smisao - zašto se radi određena analiza!

SWOT analiza može vam koristiti i za najavljenje pozive za bespovratna sredstva ili zajmove kod Hamag Bicro.

Ova analiza jedna je od analiza koje prethode izradi poslovnog plana i strategije poslovanja.

Photo: Pixabay