Tko su MSP-ovi

U natječajima i raznim pozivima za bespovratna sredstva, često se navodi skraćenica MSP. Što to uopće znači? MSP su mikro, mala i srednja poduzeća.

Mikro poduzeća su poduzeća do 10 zaposlenih te s jednim od sljedećih kriterija. Ukupni prihodi nisu veći od 2 milijuna EUR-a ili aktiva nije veća od 2 milijuna EUR-a.

Malo poduzeće ima više od 10 zaposlenih, a manje od 50 zaposlenih te zadovoljen jedan od kriterija, ukupni prihodi/promet iznose do 10 milijuna EUR-a ili aktiva do 10 milijuna EUR-a

Srednje poduzeće ima više od 50 zaposlenih, a manje od 250 zaposlenih te promet do 50 milijuna EUR-a ili aktivu do 43 milijuna EUR-a.

Iznad 250 zaposlenih i većih prometa i aktive od 50, odnosno 43 milijuna EUR-a, govorimo od velikim poduzećima

Vidi tablicu:

Izvor: Strukturni fondovi

Zašto je veličina bitna?

Ovo je bitno kod poziva i natječaja koji namijenjeni npr. isključivo mikro ili samo mikro i mali poduzećima, tada je važno da znamo veličinu svog poduzeća.

Kad se mijenja veličina poduzeća?

Na primjer, ako poduzeće jedne godine ima 11 zaposlenih i preko 1 milijuna EUR-a prometa, je li ono automatski malo poduzeće? Ne, nije. Pokazatelji se moraju ponoviti dvije godine zaredom, da bi poduzeće prešlo u novu kategoriju.

Kako se izračunava broj zaposlenih?

Broj zaposlenih računa se po službenom GFI-u za puno radno vrijeme, to znači da će se zbrojiti sati onih koji nisu na puno radno vrijeme, stručno osposobljavanje, porodiljni dopust, bolovanje, neće ući u obračun. Valja to imati na umu. Gdje to možete provjeriti? Na refrentnoj stranici GFI izvješća, koje je pripremilo Vaše računovodostvo i predalo na FINA-u.

Što su to povezana poduzeća?

Kada je jedno poduzeće u vlasništvu drugog ili posjeduje drugo poduzeće radi se o povezanim poduzećima.
Točnije, ukoliko je više od 50% udjela poduzeća u vlasništvu jedne ili više tvrtki, poduzeće se smatra povezanim, budući da tvrtka s većinskim udjelom ima dominantan utjecaj u odlučivaju poduzeća.
Dva ili više poduzeća se smatraju povezanim ako:
- Jedno poduzeće je u vlasništvu većine udjela ili većinskih glasačkih prava unutar drugog poduzeća
- Jedno poduzeće ima pravo postavljanja ili smjenjivanja većine administrativnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća
- Ugovor potpisan među poduzećima ili zakonska odredba u memorandumu ili statutu jednog poduzeća dopušta drugom poduzeću da ostvari dominantan utjecaj u poduzeću
- Jedno poduzeće ima mogućnost, na temelju ugovora, potpune kontrole i upravljanja glasačkim pravima dionika ili član

Izvori: strukturni fondovi, Vodič za definiciju veličine poduzeća HGK

Zašto je važno da li postoje povezana poduzeća?

Zato jer će im se podaci zbrojiti. Gdje se to vidi? Obično u skupnoj izjavi koju prilažete uz svoju projektnu prijavu. U tom slučaju na primjer, malo poduzeće u vlasništvu velikog postaje veliko i može biti ne prihvatljiv prijavitelj na neki od poziva za mala poduzeća.

 

Pripremila: Kristina Androlić

Photo: Pixabay