Trenutno sam zaposlen, mogu li uz redovni posao otvoriti obrt?

Uz radni odnos kod drugog poslodavca možete otvoriti takozvani paušalni obrt. Kod paušalnog obrta porez se plaća u paušalnom iznosu, kvartalno, a gornja granica primitaka je 300.000,00 kn. Ako obrtnik prijeđe taj iznos, dužan je ući u sustav PDV-a.

Otvaranje paušalnog obrta ne razlikuje se od otvaranja „običnog“ obrta, jedina je razlika što se kod prijave na Poreznoj upravi odabire paušalno oporezivanje.

Otvaranjem paušalnog obrta uz redovan rad kod drugog poslodavca ne mogu se koristiti potpore za samozapošljavanje, no paušalni obrt može biti idealan oblik poslovanja za poduzetnike početnike.

Paušali obrtnik si ne isplaćuje plaću. Paušalni obrtnik može slobodno raspolagati sredstvima s računa obrta nakon što podmiri potrebne poreze i doprinose.

S obzirom na status paušalnog obrtnika, doprinosi se plaćaju na dva načina:

  • Paušalni obrtnik radi primarno kod drugog poslodavca – u ovom slučaju Porezna uprava po isteku godine donosi rješenje o visini doprinosa na temelju ostvarenih primitaka u protekloj godini. Obrtnik je dužan najkasnije do 15. siječnja Poreznoj upravi predati PO-SD obrazac na temelju kojeg Porezna uprava utvrđuje obvezu paušalnog poreza za iduću godinu.
  • Paušalni obrt kao primarna djelatnost – u ovom slučaju paušalni obrtnik plaća 1.233,41 kn do 15. u mjesecu za prethodni mjesec u 3 stavke (doprinos MIO 1. stup 506,88 kn; doprinos MIO 2. stup 168,96 kn; doprinos za zdravstveno osiguranje 557,57 kn).

Obrt obveznik poreza na dohodak je obrtnik koji ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, te ne može u isto vrijeme biti zaposlen kod drugog poslodavca. Dohodak od obrta, što se utvrđuje prema poslovnim knjigama razlika je između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka što su nastali u istom poreznom razdoblju.

Doprinosi za obrtnike obveznike poreza na dohodak plaćaju se u ukupnom iznosu od 2.004,29 kn (doprinos MIO 1. stup 823,68 kn; doprinos MIO 2. stup 274,56 kn; doprinos za zdravstveno osiguranje 906,05 kn).

Iznosi osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2019. godinu računaju se na temelju naredbe Ministra financija (NN 1/2019). Sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2019. godinu ovise o prosječnom iznosu mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj-kolovoz 2018. godine, koja iznosi 8.448,00 kn prema objavi Državnog zavoda za statistiku.

Više informacija o oporezivanju obrta možete pronaći ovdje.