Zaposlena sam na neodređeno vrijeme 4 sata dnevno. Voljela bih raditi još dodatno nekoliko sati dnevno kao obrtnik. Kako to ostvariti da bude legalno?

Datum objave: 19.01.2021.

Osobe koje su zaposlene kod drugog poslodavca i osigurane po osnovi radnog odnosa mogu osnovati obrt i obavljati djelatnost pod uvjetom da zadovoljava odgovarajuću stručnu spremu za registriranu djelatnost obrta za koju je propisan uvjet određene razine stručnosti (npr. za vezane obrte).

Radom u obrtu ostvaruju se prava u svezi s radnim odnosom, pa tako među njima i pravo na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Obrtnik koji uz radni odnos ima otvoren obrt obveznik je doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i kao obrtnik i kao radnik. To znači da je dužan i u obrtu plaćati doprinose za obvezna osiguranja koja obuhvaćaju mirovinsko i zdravstveno osiguranje, s time da se doprinosi za obrt plaćaju prema ostvarenom dohotku, odnosno prema godišnjoj prijavi poreza na dohodak.

U slučajevima otvaranja obrta uz radni odnos potrebno je dodatno pripaziti na odredbe Zakona o radu koje se odnose na zabranu konkurencije radnika poslodavcu u obavljanju istovrsnih poslova, kao i na odredbe posebnih propisa kojima se za pojedine vrste službe propisuje zabrana obavljanja druge djelatnosti.

 

Slična pitanja i odgovori:

Mogu li raditi kod više poslodavaca istovremeno?

Rad za drugog poslodavca, vlastiti paušalni obrt i traženje potpore za samozapošljavanje

Trenutno sam zaposlen, mogu li uz redovni posao otvoriti obrt